Kot je že v četrtek napovedal minister za okolje Simon Zajc, je okoljski inšpektor inšpektorata za okolje in prostor po pridobitvi poročila agencije za okolje o monitoringu stanja voda na vplivnem območju podjetja Termit in takojšnjega terenskega inšpekcijskega pregleda Termitu prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov.

Pravzaprav je inšpektor zaradi nastanka okoljske škode že v četrtek podjetju Termit izdal kar dva ukrepa. S prvim jim je naložil, da morajo v roku osmih dni po prejemu zapisnika obvestiti ministrstvo o nastali okoljski škodi in dokazilo o obvestilu v pisni ali elektronski obliki dostaviti inšpektoratu.

Z drugim ukrepom oziroma ustno odločbo pa je moral Termit zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja takoj ustaviti obratovanje naprave za predelavo odpadkov, ki leži na območju peskokopa Drtija. Takoj izvršljiva odločba bo v veljavi do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja.

O dovoljenju bodo še odločali

V podjetju Termit so včeraj potrdili, da so po ustni prepovedi takoj ustavili napravo za predelavo odpadkov. Več bodo povedali naslednji teden, je dejala Ana Pavlin, svetovalka uprave podjetja.

Na ministrstvu za okolje in prostor so včeraj pojasnili še, da bodo Termitu v osmih dneh izdali še pisno odločbo. Zoper to se lahko v podjetju pritožijo v petnajstih dneh od vročitve.

Je pa ta trenutek še vedno v negotovosti tudi okoljevarstveno dovoljenje podjetja. V skladu z zakonom o varstvu narave lahko ministrstvo odvzame okoljevarstveno dovoljenje tudi na predlog pristojnega inšpektorja, če upravljalec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja, še pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu. Zato bo v primeru izpolnjenih pogojev inšpektor na ministrstvo podal tudi predlog za odvzem dovoljenja, so povedali na ministrstvu. Če pa bodo v okviru svojih poizvedovanj pristojni organi zaznali tudi sume kaznivega dejanja, je v zraku tudi možnost, da bodo ti v primeru izpolnjenih pogojev naznanili tudi kaznivo dejanje oziroma podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.