Evropske destinacije odličnosti (EDEN) so projekt Evropske komisije, ki od leta 2007 združuje kraje in območja, ki razvijajo okoljsko, kulturno in družbeno vzdržen turizem. Projekt spodbuja razvoj trajnostnega turizma v Evropi. Vsaki dve leti nagrajuje in promovira manjše in manj poznane destinacije, ki jih odlikujejo bogata, lokalna in avtentična ponudba.

Letošnja vodilna tema izbora je bila turizem dobrega počutja. Slovenija je v finale uvrstila destinaciji Dolenjska in Podčetrtek, zmagal pa je slednji. Destinacija sicer združuje občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje.

»Podčetrtek je značilen primer tako imenovane turistične industrije na mikro ravni, ki je močno povezana s Termami Olimia. Prijavitelji so strokovni komisiji predstavili tudi Občino Kozje, ki je povezana z biosfernim območjem in prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka,« je pojasnil Bogataj. Med »klasičnimi« vsebinami pa so izpostavili še domačijo Amon, jelenjo farmo, čokoladnico, lekarno in samostan v Olimju.

Na drugem mestu Dolenjska

Destinacija Podčetrtek je komisijo prepričala z oblikovanjem turistične ponudbe, ki temelji na avtentični, kakovostni in lokalni ponudbi treh občin, pa je poudarila direktorica STO Maja Pak. Kot je spomnila, destinacije EDEN z izpostavitvijo manjših, a prav tako privlačnih krajev prispevajo k razpršitvi turističnih tokov. Destinacija Podčetrtek posebno pozornost namenja trajnostnemu razvoju, kar dokazuje tudi zlati znak Slovenia Green, ki ga je destinacija pridobila v okviru zelene sheme slovenskega turizma.

Drugouvrščena destinacija je Dolenjska, ki ima po oceni Bogataja izjemen vsebinski potencial v turističnem razvoju Slovenije. »Svoj razvoj gradijo na ustreznem številu mladih kadrov, ki jim je zelo jasna razvojna strategija turizma,« je dodal.

Obe finalistki bosta deležni intenzivne promocije s strani STO. Slovesna podelitev priznanja Podčetrtku bo potekala 6. septembra.

V evropski družini več kot 140 destinacij odličnosti je sicer z letošnjim letom že osem slovenskih: Podčetrtek, Koper, Brda, Laško, Idrija, Kolpa, Solčavsko in dolina Soče.