Okoljevarstveniki so na na hladilnem bloku prikazovali gesla Zvoni nam, To je podnebna kriza in Ukrepajte. Direktorica Greenpeace Slovenija Katja Podbevšek je ob tem ocenila, da smo na meji podnebnega zloma nezamisljivih razsežnosti za človeško življenje. »A medtem ko svet dobesedno gori, se naša vlada dela, kot da je vse normalno. Ne samo to: poslušamo samo o načrtih, kako bomo kurili še več fosilnih goriv - uvažali bi premog, gradili ceste in širili obvoznice,« je poudarila.

Vlada mora v sektorju energetike po njenem mnenju sprejeti zavezo za končanje premogovne proizvodnje najkasneje do leta 2029 in se na ta prehod pripraviti že sedaj. Povečati mora obnovljive vire energije, zlasti sonca in vetra, ter k energetsko učinkovitejšem delovanju spodbuditi tudi industrijo.

Kot so navedli v okoljevarstveni organizaciji, je premogovna industrija v EU prvi polovici leta upadla za 19 odstotkov, polovico tega padca pa sta nadomestili vetrna in sončna energija. Slovenija je po drugi strani ena od treh držav unije, kjer je poraba premoga na letni ravni narasla.

Ob tem so bili kritični tudi do ideje, da bi v Teš uvažali indonezijski premog in pa do nedavne spremembe energetskega zakona, ki uvaja plačevanje primarne regulacije elektroenergetskega sistema. Za to storitev bo po novem plačana tudi Termoelektrarna Šoštanj. »Ciljev, ki smo jih imeli na področju obnovljivih virov energije za leto 2020, najverjetneje ne bomo dosegli, a naša vlada bo neaktivnost lahko prikrila s kupovanjem procentov v drugih državah. Izmed vseh držav EU je slovenska vlada v tem letu Evropski komisiji predložila najbolj pomanjkljiv in neambiciozen nacionalni energetski in podnebni načrt, pri čemer namerava v naslednjih 10 letih razvoj obnovljivih virov še naprej zavirati,« so zapisali v Greenpeace Slovenija. Menijo, da je cilj dvigniti delež obnovljivih virov energije 25 na 27 odstotkov med letoma 2020 in 2030 neambiciozen.

»Poraba energije v industriji od leta 2009 dalje, ko je zaradi ekonomske krize padla, ostaja na približno enaki ravni. Vsako leto peščica podjetij, ki porabi veliko količino energije, prejmejo več deset milijonske državne davčne odpustke pri nakupu energentov - v zameno pa ne rabijo svoje proizvodnje narediti nič bolj učinkovitosti,« so še dodali v pozivu, ki opozarja na okoljske posledice delovanje Teša.