V Bruslju menijo, da sta državi ukrepe iz direktive nepravilno prenesli v nacionalno zakonodajo, zlasti v zvezi s kaznivimi dejanji in kaznimi. Obrazloženo mnenje pa so Slovenija in še 11 držav prejele, ker niso sporočile ukrepov v zvezi s prenosom novih pravil EU o strelnem orožju v nacionalno zakonodajo. Slovenija in še tri države so obrazloženo mnenje komisije dobile tudi zaradi necelovitega prenosa evropskih pravil o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev in dela varušk au pair. Komisija je Slovenijo tudi pozvala, naj pregleda prenos direktive o habitatih in direktive o pticah v nacionalno zakonodajo, in jo v ločeni zadevi pozvala, naj okrepi zaščito travišč, saj kmetijske prakse ogrožajo travniške ptice in metulja barjanskega okarčka.