Pošta Slovenije se, tako kot drugi poštni operaterji v EU, zaradi povečanja obsega elektronske komunikacije (e-substitucija) in sodobnih tehnologij, ki bistveno spreminjajo uporabniške navade potrošnikov, sooča z velikimi strukturnimi spremembami na trgu poštnih storitev. Zato se prilagaja spremenjenim okoliščinam poslovanja, kar ima zapisano tudi v svojem poslanstvu, in sicer ustvarja inovativne produkte in rešitve v poštnem prometu, oskrbnih verigah in logistiki ter informacijskih storitvah. Vsekakor pa se še vedno ukvarja s svojo primarno dejavnostjo, to je z izvajanjem univerzalne poštne storitve.

Da Pošta Slovenije nikakor ni »razsulo«, priča podatek, da je lani Svetovna poštna zveza na lestvici 173 poštnih operaterjev Pošto Slovenije uvrstila na odlično 11. mesto. Ocenjevanje je bilo izvedeno v štirih kategorijah: zanesljivost, doseg, ustreznost in prilagodljivost.

Zavedamo se, da lahko uvajanje prodaje blaga na pošte, ki prvotno prostorsko temu niso bile namenjene, povzroči veliko sprememb v prostoru za stranke, a si prizadevamo, da bi bili prostori za stranke čim bolj prijazni. V ta namen smo doslej preuredili prostore 127 pošt. Za uporabnike, za katere ponudba na poštah ni dovolj pestra, pa je Pošta Slovenije ustanovila odvisno družbo, ki upravlja spletno trgovino Moj paket.

Cilj Pošte Slovenije je, da ohrani svojo prednost in dostopa do vsakega naslova v državi, seveda v odvisnosti od vrste in pomena posamezne storitve. S tem namenom modernizira in deloma centralizira svojo logistično mrežo. Primerjalni podatki evropskih držav kažejo, da ima Pošta Slovenije visok delež lastnih pošt, v nasprotju z nekaterimi drugimi evropskimi državami. Tako je njen delež 71-odstoten, medtem ko ima na primer Nemčija samo 0,1, Nizozemska pa 0,3 odstotka lastnih pošt, vse ostale so pogodbene.

Naj poudarimo, da Pošta Slovenije v vsakem primeru, ne glede na to, ali gre za redno ali pogodbeno pošto ali pa za zaprtje pošte, še vedno zagotavlja poštne storitve prebivalcem, kot jih določata zakon in splošni akt.

V zvezi z dvigovanjem pošiljk, za katere pismonoša v hišnem predalčniku pusti obvestilo, naj pojasnimo, da isti dan pošiljke res ni mogoče prevzeti na pogodbeni pošti, lahko pa jo uporabniki na pogodbeni pošti prevzamejo naslednji dan po prejemu obvestila oziroma vse do roka, do katerega je nato vrnjena pošiljatelju.

Puščanje reklamnih materialov na škarpi nikakor ni primeren način dostave, zato se za nevšečnosti opravičujemo. Dostavno pošto smo na to opozorili in jo ponovno zadolžili za pravilno dostavo poštnih pošiljk.

Glede dostave uvelih rastlin naj pojasnimo, da je Pošta Slovenije dolžna v skladu s zakonskimi akti naslovnikom pošiljke dostaviti najkasneje v treh dneh od oddaje pošiljke v prenos (v te dneve pa ne štejejo sobote, nedelje in prazniki), pri tem se pa pošiljke praviloma dostavijo že naslednji delovni dan po oddaji pošiljke. Za pošiljanje pošiljk, ki zagotavlja krajše roke prenosa v notranjem prometu, pa se lahko uporabi storitev Hitra pošta, kjer se dostava izvede že na dan oddaje pošiljke oziroma naslednji delovni dan.

Pošta Slovenije pošiljke, oddane v Sloveniji za naslovnike v ZDA, odpravi dan po oddaji v tujino. Roki prenosa za prednostna pisma so 4–5 delovnih dni in za pakete 6–8 delovnih dni. Pošiljke se v ZDA odpravljajo prek Nemčije, kar pomeni, da bo pošiljka, ki ste jo oddali danes, jutri v Nemčiji in dan kasneje na ameriški pošti. Tudi v obratni smeri bi pošiljko prejeli v dnevu ali dveh po prispetju v Slovenijo. Ob tem naj izpostavimo, da prejmemo veliko pohval s strani uporabnikov o zadovoljstvu z roki prenosa za pošiljke za naslovnike v ZDA.

Naj ob koncu poudarimo, da je Pošta Slovenije gospodarska družba zasebnega prava in posluje v pogojih tržne konkurence ter v skladu s pričakovanji predstavnika lastnika – Slovenskega državnega holdinga. Zanjo torej v celoti veljajo tržne zakonitosti, enako kot za vsako drugo gospodarsko družbo. S strukturnimi ukrepi ter z nadgradnjo in uvajanjem novih storitev Pošta Slovenije zagotavlja socialno varnost zaposlenim in skrbi za rast ter razvoj podjetja.

Jasmina Roškar

direktorica Službe korporativnega komuniciranja pri Pošti Slovenije