Leta 2009, ko njuno podjetje eŠola sploh še ni obstajalo, temveč sta se ukvarjala s postavljanjem spletnih strani, ju je nekdanji razrednik Klemen Urankar prosil za rešitev, s katero bi lahko profesorji učinkovito vodili dokumentacijo izostankov. To je od učiteljev, predvsem pa od razrednikov zahtevalo veliko dela.

Sistem, ki zmanjšuje administracijo

Sošolca in poznejša sodelavca sta se lotila težave in se v šoli, zdaj Gimnaziji Franceta Prešerna, spoznavala s postopki dela. »Hitro sva ugotovila, da toliko administracije, kot jo je v šolah, še nisva srečala,« pravi direktor podjetja eŠola Vladimir Balukčić. »Povprečna slovenska šola ustvari na leto toliko dokumentacije, da bi bila, če bi postavili list poleg lista, papirna sled dolga kar kilometer. Rekla sva si, da bova za bivšo šolo pripravila rešitev, na koncu pa je iz tega nastalo življenjsko poslanstvo na področju izobraževanja.«

V osmih letih dela podjetja eŠola je nastal zelo obsežen informacijski sistem eAsistent, ki po eni strani omogoča upravljanje ključnih procesov v šolah in vrtcih ter zmanjšuje administracijo, po drugi pa je orodje, ki je namenjeno tako šolam in učiteljem kot učencem in njihovim staršem. Osnovni namen eAsistenta je, da vsem deležnikom na področju izobraževanja in vzgoje pomaga pri njihovem vsakdanjem delu, da je torej njihov osebni elektronski pomočnik. Papirno redovalnico in dnevnik je zamenjalo elektronsko vodenje ocen in izostankov, starši, ki to želijo, pa so elektronsko obveščeni o šolskem uspehu svojih otrok. Tudi učencem je na voljo mobilna aplikacija, s katero lahko spremljajo svoje ocene.

Nadgradnja eAsistenta

»Kot je rekel Nelson Mandela, je izobraževanje najmočnejše orodje za spremembo sveta na bolje,« poudari Vladimir Balukčić, ki se s to mislijo zlahka poistoveti, saj so v podjetju sami spoznali, kakšni pomen imata izobraževanje in vzgoja pri tem, da učenci, učitelji, vzgojitelji in starši dosežejo svoje potenciale. »Zdaj se aktivno usmerjamo v nadgradnjo pedagoškega procesa in vzgoje v vrtcih ter razvijanje pripomočkov, s katerimi bodo lahko učitelji izpolnjevali svoje osnovno poslanstvo – biti učitelj. Povrniti jim želimo samozavest – da bi se zavedali, kako pomembno je njihovo delo in poslanstvo, saj se bo to v družbi poznalo čez dvajset ali trideset let, ko bodo današnji učenci odrasli. Temu želimo tudi mi dodati svoj prispevek s pripomočki, ki jim bodo pomagali pri delu.«

Sistem eAsistent danes uporablja okoli 80 odstotkov vseh slovenskih šol, ki so same odločile za njegovo uvedbo, saj ta ni predpisana. Ustanovitelja podjetja sta želela s svojo rešitvijo za zmanjšanje šolske administracije prodreti tudi v Avstrijo, a sta ugotovila, da bi morali zaradi posebnosti vsake države posebej razviti povsem nov sistem, kar bi spet trajalo vrsto let. Zato sta se odločila spremeniti strategijo podjetja in v Sloveniji nadgrajujeta delo na področju vzgoje in izobraževanja. Ko bo podjetje v Sloveniji doseglo zadovoljive rezultate s pripomočki za pedagoško delo in aplikacijami za pomoč pri učenju, ki bodo tako učinkoviti kot na področju administracije, pa se bo usmerilo tudi v tujino in primere dobrih praks, pri katerih je lahko dodana vrednost zelo velika, razširilo globalno.

Predlani v vrhu hitro rastočih

Na vprašanje, ali jih je presenetilo, da so se predlani uvrstili v vrh seznama najhitreje rastočih slovenskih podjetij, Balukčić odgovarja pritrdilno. »Res pa je, da smo delo opravili že dosti prej, pred petimi leti, in je rezultat prišel z zamudo. Zdaj, ko smo osredotočeni na nadgradnjo eAsistenta, bo naslednji skok verjetno spet prišel z zamudo. V tujini, Avstriji in ZDA, kjer smo sodelovali z Univerzo Berkeley, smo se naučili biti še boljši, kar udejanjamo tudi na slovenskem trgu.« Ekipa tridesetih zaposlenih, katerih povprečna starost je le okoli 26 let, z zaupanjem zre v prihodnost – tudi zato, ker pri delu sodeluje z dijaki srednjih šol, ki pri njih opravljajo prakso, in se po šolanju pri njih zaposlijo.