Da bi pripomogli k reševanju te problematike, so pripravili sedem predlogov ukrepov »za lepšo prihodnost mladih«, ki med drugim vključujejo posebne socialne in davčne ukrepe za mlade. »Leta 2016 je Slovenijo zapustilo več kot 2600 oseb v starosti od 15 do 29 let, med njimi največ takšnih s srednješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo. Trend je naraščajoč,« je dejal predsednik SBC Marjan Batagelj.

S področja davkov predlagajo oprostitev plačila prispevkov in dohodnine v višini do 200 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega v zadnjem letu za izplačilo 13. plače oziroma nagrade za uspešnost.

Med predlaganimi rešitvami SBC sta tudi izvzem kadrovskih štipendij iz skupnega dohodka gospodinjstva in priznanje dodatnih olajšav pri plačilu prispevkov delodajalcev za izplačane kadrovske štipendije v preteklem poslovnem letu.

Stanovanjske problematike bi se lotili z davčnimi spodbudami podjetjem za gradnjo kadrovskih stanovanj. Vračanje in zadržanje talentiranih kadrov bi SBC zagotovil z znižanjem osnove za plačilo davkov za od tri- do petletno obdobje za mlade talente, ki se iz tujine vrnejo v Slovenijo, in z nagrajevanjem zaposlenih z delnicami. V klubu pa predlagajo tudi proaktivno javno objavljanje podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah. »Mladi imajo namreč pravico do obveščenosti o zaposljivosti,« poudarjajo. V zvezi s tem so na šolskega ministra Jerneja Pikala že naslovili pismo.