Goran Novković, izvršni direktor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov pravi: »V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov se zavedamo, da so bili pritiski enormni. Skrajna negotovost, popolna nepredvidljivost dogodkov in pesimistične napovedi so terjali nepredstavljive človeške in organizacijske napore, predvsem pa iznajdljivost, prožnost in pogum. Številnim je uspelo. Nekateri so z razvojem novih izdelkov ali storitev naslovili akutne družbene probleme in s tem dosegli novo rast. V SBC ocenjujemo, da so taka podjetja izzvala krizo na zmagovit način. Zato je treba tako podjetniško miselnost identificirati in predstaviti javnosti.«

Kdo se lahko udeleži natečaja?

SBC – Klub slovenskih podjetnikov želi promovirati podjetnike in podjetja, ki so se na krizo odzvali produktivno, konstruktivno in družbeno koristno. To pomeni, da so se odzvali hitro, da so prilagodili svoje poslovanje tako, da so razvili izdelke ali storitve, ki so lokalnemu okolju ali širši skupnosti pomagali spopasti se s posledicami krize COVID-19. Natečaj je namenjen vsem slovenskim podjetnikom in njihovim podjetjem. V obrazcu naj navedejo novosti, ki so jih vpeljali pri svojem poslovanju, in kateri družbeni skupini so s svojimi rešitvami s tem pomagali.

Trije najboljši kot vzor podjetnosti

Na podlagi izpolnjenih prijav bo žirija izbrala tri najbolj reprezentativne izzivalce krize. Žirijo sestavljajo trije predstavniki SBC – Kluba slovenskih podjetnikov: Goran Novković, izvršni direktor, Martin Jezeršek, član upravnega odbora SBC, in Jan Tomše ter predstavnika marketinških agencij Tamara Štader Pesjak, Taman Communications, in Peter Vidmar, Agencija 101. Trije najboljši projekti bodo vključeni v akcijo za promocijo slovenske podjetnosti. Z akcijo ZA podjetno Slovenijo SBC – Klub slovenskih podjetnikov od leta 2019 ozavešča o koristih podjetnosti in podjetnega načina delovanja za celotno družbo, ne samo za ozko podjetniško okolje.