»Sodelovali bomo z različnimi družbenimi skupinami, izbirali najboljše predloge za spodbujanje podjetnosti, naslovljene na različne odločevalce. Skupaj z zavezniki bomo delovali tako, da jih bo čim več uresničenih. Naj se pokaže, ali je Slovenija lahko bolj podjetna in tako bolj podobna državam, ki so nam zgled,« pove Marjan Batagelj, predsednik SBC.

Širše družbeno zavezništvo v podporo podjetnosti

V Klubu slovenskih podjetnikov so prepričani, da so lahko podjetni vsi, ne samo podjetniki. Kot pravi Goran Novković, izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov, želijo z akcijo okrepiti zavest o pomenu podjetnosti za razvoj in blaginjo vse družbe. Oblikovali so usmerjevalni odbor, katerega člani, ki niso samo podjetniki, delujejo kot zastopniki posameznih družbenih skupin (iskalci zaposlitve, študentje, kreativni ustvarjalci, zasebni sektor, ženske, mladi, kmetje, upokojenci in javni sektor), saj si v SBC želijo vzpostaviti nov socialni dialog in širše družbeno zavezništvo v podporo podjetnosti. Matic Vizjak, inovativni mladi kmet in predsednik sekcije SBC Mladi, je dejal, da si želi z aktivnim sodelovanjem v akciji doseči prav vsakega kmeta ali mladega, ki ima namen postati uspešen podjetni kmet, zato bo aktivnosti načrtoval tudi v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine, ki združuje vse mlade s podeželja, tako tiste iz kmečkih družin kot tiste, ki se šolajo in zaposlujejo zunaj kmetijstva. »Želim si, da zna mlad kmet sam stopiti v ospredje, sam promovirati svojo dejavnost, sebe in svoje produkte,« je dodal.

Akcija je zasnovana interaktivno, kar v praksi pomeni, da lahko svoj predlog za bolj podjetno Slovenijo odda vsak. Kot je povedala Tamara Štader Pesjak, soustanoviteljica in direktorica komunikacijske agencije Taman, s katero je SBC snoval novo akcijo, so se za takšno obliko sodelovanja odločili zato, ker je spremembe mogoče doseči le z medsebojnim sodelovanjem in dialogom vseh. Dodala je, da je cilj akcije vključevati, zato na spletni strani pozivajo ljudi, da oddajo svoje predloge, njihova mnenja pa da bodo slišana, saj jih bo preučil usmerjevalni odbor in jih poskušal realizirati.

Le dobre ideje in pogumni ljudje bodo spremenili svet

V akcijo je SBC vključil tudi zgodbe uspešnih podjetnih posameznikov. Alma Kochavy, ki je s konceptom Odprte kuhne in mnogimi drugimi projekti uvrstila Slovenijo med svetovne kulinarične prestolnice, želi v akciji prek svoje osebne zgodbe pokazati, da nič ni nemogoče. Kot pravi, je njena zgodba dokaz, da ko v nekaj resnično verjameš, ti bo uspelo in si lahko v tem najboljši. Prepričana je, da bodo le dobre ideje in pogumni ljudje spremenili svet. V akciji sodeluje tudi mladinski pisatelj Žiga Gombač, ki je na predstavitvi dejal, da se bo s svojim prispevkom osredotočil predvsem na mlade in ustvarjalce. Želi si, da ustvarjalci ne bi bili tako odvisni od države in da bi si sami ustvarili pogoje za ustvarjanje.