Po skoraj štirih letih v Novem mestu, kot vse kaže, vrata zapira Reciklarna. Trgovinica in popravljalnica rabljenih stvari, ki tik ob mestni tržnici deluje v okviru društva in socialnega podjetja Rokoroki, je med Novomeščani in obiskovalci mesta v teh letih postala priljubljena točka. Toda vrata zapira zato, ker očitno ne najde skupnega jezika z občino, da bi lahko s svojo dejavnostjo, ki ima predvsem družbeni in okoljski pomen, obstala. Občina, ki pravi, da primernih nadomestnih prostorov nima, na drugi strani odgovarja: ni pravne podlage za nadaljnji brezplačni najem, nabirajo se dolgovi.

»Konec junija smo prejeli sporočilo, da se moramo do 1. julija, to je v petih dneh, izseliti. To nikakor ni bilo mogoče, kajti tukaj, na 300 kvadratnih metrih, imamo na tone predmetov. Zdaj bomo morali žal večino zavreči, obdržali bomo le najboljše kose in jih spravili v majhno skladišče na drugem koncu mesta,« pripoveduje vodja Reciklarne Polona Žalec.

Občina: Ni več možnosti za brezplačni najem

»Vzrok za izselitev je večmesečno zavračanje ureditve najemnega razmerja za prostor, ki ga Reciklarna uporablja za svoje dejavnosti,« odgovarja Urban Kramar iz kabineta novomeškega župana in dodaja, da Reciklarna od aprila naprej, ko je potekla zadnja pogodba, uporablja prostor brez pravne podlage. Poleg tega občini za najem prostorov dolguje dobrih 4800 evrov, skupaj z nezapadlimi obveznostmi (do konca junija) pa prek 5000 evrov.

Konec lanskega leta se je Reciklarni iztekel triletni brezplačni najem. »V skladu z zakonodajo nadaljnji brezplačni najem ni bil več mogoč. Zato smo jim prostore oddali po minimalni zakonsko predpisani ceni, to je po 5,22 evra za kvadratni meter,« pojasnjuje Kramar.

Toda Reciklarna, ki s svojo dejavnostjo ne ustvarja dobička, tega zneska poleg visokih stroškov, ki so v zimskih mesecih znašali tudi do 800 evrov, ni zmogla. Po besedah Žalčeve so se uspeli dogovoriti za nižjo najemnino v višini 400 evrov in sklenili trimesečno pogodbo. Podlaga za ponovni brezplačni najem bi bil status okoljevarstvene organizacije v javnem interesu, ki pa ga je po besedah Žalčeve izjemno težko pridobiti, in jim to ni uspelo.

Trimesečna pogodba se je iztekla, sledil je prvi javni poziv občine za najem prostorov. Prijavila se je Reciklarna, a ker varščine v višini 1700 evrov ni zmogla plačati, do izbora ni prišlo. Ob drugem javnem pozivu (z milejšimi pogoji) je bil konec maja ponovno izbran edini ponudnik, Reciklarna, a po spletu naključij in ker ima poštni nabiralnik na drugem naslovu, je Žalčeva do pogodbe prišla dan po preteku roka za podpis. »Takoj sem na občini zaprosila, da bi pogodbo vendarle podpisali, pa so mi odgovorili, da za to ni več pravne podlage, saj da je rok za podpis potekel. So pa začele deževati položnice o uporabnini v višini 1700 evrov, in to za nazaj do aprila, odkar pač nimamo pogodbe.«

Ne dobiček, ampak širši družbeni in okoljski pomen

Kot pravi Žalčeva, je občino ves čas opozarjala, da gre za socialno podjetje, ki si s svojo dejavnostjo tržne najemnine ne more privoščiti. »Stroški v dotrajanih prostorih so zelo visoki. Tudi vzdrževalna dela, kar smo lahko, smo opravili sami. Župan trdi, da bi se morali bolj podjetniško obnašati in pridelati več denarja. A praksa po Sloveniji kaže, da to ni mogoče. Občini sem skušala dopovedati, da gre pri naši dejavnosti za širši družbeni učinek, osveščanje o pomenu ohranjanja okolja in ponovni uporabi stvari, poleg tega zaposlujemo socialno ranljive ljudi. A tega nikakor niso hoteli slišati. Očitno smo nezaželeni Prepričana sem, da če bi bila volja na strani občine, bi prav gotovo našli tudi pravno podlago za nadaljevanje naše okoljevarstvene zgodbe,« razmišlja Žalčeva.

V teh dneh bo začela Reciklarna, ki zaposluje eno delavko prek javnih del in dve gluhi dekleti prek programa rehabilitacije na delovnem mestu, prazniti prostore. Zato pozivajo ljudi, naj se vendarle oglasijo pri njih in morda najdejo kakšen predmet zase, preden večina stvari roma na novomeško Komunalo. Nanjo se je Žalčeva že ob snovanju Reciklarne obrnila za možnosti sodelovanja, a so jo, kot pravi, zavrnili.