Za že 6. mednarodno nagrado za najboljša klinična dognanja zdravnikov in farmacevtov srednje in jugovzhodne Evrope se lahko potegujejo raziskovalci, ki so svoje izstopajoče klinične raziskave objavili v tujih uveljavljenih znanstvenih publikacijah. V preteklih petih letih se je na ta edinstveni natečaj prijavilo že več kot 700 zdravnikov in farmacevtov iz kar osmih držav v regiji.

Na mednarodni natečaj International Medis Awards 2019 se lahko do 4. septembra 2019 prijavijo raziskovalci iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, s Hrvaškega, Madžarskega, iz Severne Makedonije, Slovenije in Srbije ter od letos tudi Bolgarije. Medicinska področja, s katerih bo mednarodna žirija jeseni izbrala 18 finalistov, so farmacija, gastroenterologija, ginekologija, intenzivna terapija in anesteziologija, nevrologija, oftalmologija, pediatrija, pulmologija in alergologija ter revmatologija.

Predsednik mednarodne strokovne žirije International Medis Awards, ugledni slovenski revmatolog prof. dr. Matija Tomšič, dr. med., je prepričan, da brez raziskovalnega dela ni dobre klinične prakse: »Za vsak napredek moramo v zasebnem in poslovnem življenju dvigniti letvico in se potruditi, da jo preskočimo. Cilje si moramo, če želimo napredek, postaviti vse višje in višje, saj brez trdega in vztrajnega raziskovalnega dela ni dobre klinične prakse. Torej, če želimo našim bolnikom zagotoviti najboljšo možno obravnavo, moramo biti vključeni tudi v raziskovalno delo.«

Lanski zmagovalec International Medis Awards s področja nevrologije, dr. Dejan Georgiev, dr. med., z Nevrološke klinike UKC Ljubljana, meni, da so raziskovalni natečaji izjemnega pomena za promocijo znanosti: »V našem prostoru je to eden redkih natečajev za medicinsko raziskovanje. Menim, da so tovrstni natečaji zelo pomembni, ne samo za promocijo znanosti med ljudmi, ampak tudi kot osebna satisfakcija in spodbuda za nadaljnje raziskovanje. Na natečaj sem se prijavil, ker je to priložnost za spoznavanje in sodelovanje s kolegi iz regije, ki se ukvarjajo s podobnimi raziskavami in medicino širše, pa tudi, ker se mi zdi pomembno, da se javnost zaveda dobrega raziskovalnega dela.«