Stare je bil imenovan za državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu septembra 2014 v času vlade Mira Cerarja in pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča, pred tem pa je delal kot vodja službe za nadzor in preiskave na KPK. Ko ga je vlada Marjana Šarca 13. septembra lani razrešila s funkcije državnega sekretarja, se je skušal vrniti na KPK, vendar so mu tam odgovorili, da ni več zaposlen pri njih, piše današnje Delo. S tožbo je na delovnem sodišču je skušal doseči, da bi mu pogodba o zaposlitvi veljala še od 14. septembra lani do izdaje prvostopenjske sodbe maja letos in da bi mu za ta čas KPK plačala vsa obvezna zavarovanja in prispevke ter mu za vsak mesec izplačala skoraj 2400 evrov neto nadomestila plač, poleg tega še denarno povračilo v višini 67.000 evrov.

Kot je trdil Stare, ni vedel, da mu je ob nastopu funkcije državnega sekretarja prenehalo delovno razmerje na KPK. Pogodba o zaposlitvi pa da mu ni prenehala tudi zato, ker da mu je na komisiji niso odpovedali na predpisan način.

A je sodišče sklenilo, da ga KPK ni bila dolžna sprejeti nazaj v službo, delovno razmerje pa mu je zakonito prenehalo septembra 2014, ko je nastopil funkcijo državnega sekretarja. Sodišče je ugotovilo, da tedaj ni bilo ne dejanske ne pravne podlage za to, da bi bil v dobri veri glede tega, da njegovo delovno razmerje še vedno traja. Poleg tega pa Stare ne more uveljavljati sodnega varstva, ker je njegova pravica zahtevati ugotovitev nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi prenehala že v letu 2014.

Poleg tega v istem časovnem obdobju ni mogel biti hkrati v službenem razmerju kot funkcionar ter v delovnem razmerju po prejšnji pogodbi o zaposlitvi na KPK, tako kot ne bi mogel biti zaposlen na podlagi dveh pogodb za polni delovni čas, četudi pri istem delodajalcu sočasno, je še navedlo sodišče. Stare bo tako odločitev izpodbijal na višjem delovnem sodišču, kamor je že vložil pritožbo, državno odvetništvo pa je nanjo že odgovorilo, še poroča Delo.