Sogovornika sta imela »kratek in zelo vsebinski« pogovor o vseh vprašanjih, ki zadevajo Slovenijo in red, ne samo o tistih, ki zadevajo neposredno humanitarno poslanstvo in prizadevanja reda, ampak tudi o najpomembnejših vprašanjih v Evropi in svetu. Pri tem sta po Pahorjevih besedah ugotovila veliko sorodnost pogledov.

Slovenija in suvereni malteški viteški red sta vzpostavila diplomatske odnose leta 1992, vse od tedaj imata po Pahorjevih besedah vzorne odnose. Predsednik republike je uradno obiskal malteški viteški red v Rimu oktobra 2017 in bil, kot je poudaril, prijazno sprejet z vsemi častmi. "V enaki meri smo se danes mi potrudili sprejeti njegovo visokost tudi z uradnimi častmi in uradnimi pogovori," je pojasnil.

V luči vzornega sodelovanja sta govorila o tem, da je koristno pripraviti sporazum o sodelovanju, ko se bo vlada tako odločila in bo prosila za mandat v DZ ter bodo stekla tudi pogajanja o njegovi vsebini in nato potrditev v DZ, je dejal Pahor.

Glavno poslanstvo reda je pomoč tistim, ki so je najbolj potrebni, pri tem je po Pahorjevi oceni v oporo dejstvo, da jim je priznana neke vrste suverenost. Malteški viteški red ima vzpostavljene diplomatske odnose z več kot 120 državami po svetu. To mu omogoča, da je pri humanitarnem poslanstvu zelo uspešen, in to je nenazadnje tudi v našem interesu, saj je dejaven tudi v Sloveniji, je poudaril predsednik republike, ki je red za njegovo prizadevanje pri odpravi posledic žledoloma leta 2015 odlikoval za zasluge.

Kot je poudaril veliki mojster malteškega viteškega reda, sta s Pahorjem razpravljala tudi o vlogi Slovenije kot nosilke stabilnosti v regiji. Poudaril je pomen mednarodne razsežnosti humanitarne dejavnosti reda, izkušenj na področju socialne oskrbe in humanitarne pomoči. Razpravljala sta tudi o vključevanju, povezovanju, migracijah in pomenu izobraževanja novih generacij, da znajo svoje znanje pokazati prek prostovoljstva.

Po sprejemu z vojaškimi častmi na Kongresnem trgu v Ljubljani je veliki mojster položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam.

Veliki mojster malteškega viteškega reda, ki danes zaključuje večdnevni uradni obisk v Sloveniji, se je konec tedna med drugim udeležil romanja bolnikov in invalidov na Brezjah ter pozdravil prostovoljce malteškega viteškega reda v Sloveniji. Kot je dejal, bo "v srcu in očeh" s sabo nosil čudovite podobe, ter poudaril pomen skupnih vrednot in sobivanja.

Suvereni vojaški hospitalni red svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte, ustanovljen v Jeruzalemu okoli leta 1048, je subjekt mednarodnega prava ter katoliški verski in svetni red. Poslanstvo reda je pričevanje vere ter pomoč ubogim in bolnikom.

Malteški viteški red je danes dejaven predvsem na področju zdravstvene in socialne oskrbe ter človekoljubne pomoči, deluje pa v več kot 120 državah. 13.500 članom reda pomaga okoli 80.000 prostovoljcev ter 42.000 zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev. Red upravlja bolnišnice, ambulante, zunanje zdravstvene enote, ustanove za ostarele in invalide, središča za bolnike z neozdravljivimi boleznimi in službo prostovoljcev.