Analiza Brez plastike v naravi: ocena človeškega zaužitja plastike iz narave (No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People), ki je združila podatke iz več kot 50 različnih raziskav na to temo, ugotavlja, da oseba v povprečju tedensko vnese v svoje telo okrog 2000 koščkov plastike, kar na mesečni ravni predstavlja 21 gramov, na letni pa 250 gramov plastike.

Največji vir plastike v telesu je voda, tako stekleničena kot iz pipe, pri čemer so razlike med različnimi deli sveta ogromne. Voda v ZDA in Indiji ima v povprečju dvakrat več delcev plastike kot tista iz Evrope in Indonezije. Največjo stopnjo plastičnih delcev imajo še školjke, sol in pivo, še ugotavlja najnovejša raziskava.

Rezultati potrjujejo nujnost konkretnih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na ekosisteme, so danes sporočili iz WWF Adria. »To bi moralo prebuditi vlade in jih spodbuditi k ukrepanju. Plastika nima negativnega vpliva samo na oceane, vodne tokove in morsko življenje, ampak tudi na vse nas. Nujno je ukrepanje na globalni ravni,« je izpostavil generalni direktor WWF International Marco Lambertini.

V WWF so znova pozvali k podpisu globalne peticije, s katero pozivajo k pravno zavezujočemu sporazumu o onesnaženju s plastiko in pod katero so zbrali več kot pol milijona podpisov. Sporazum bi določal nacionalne cilje in zahteval pregledno poročanje podjetij ter zagotavljal finančno in tehnično podporo državam z nizkimi dohodki, kar bi povečalo njihovo zmogljivost ravnanja z odpadki, so povzeli.