Na kranjskem oddelku ljubljanskega delovnega in socialnega sodišča se je ta teden končal prvi narok v tožbi Mateja Kejžarja zoper Gasilsko-reševalno službo (GARS) Kranj zaradi neizbire kandidata. Kejžar je bil namreč eden od neizbranih kandidatov ob nedavnem razpisu za direktorja GARS Kranj, direktor pa je postal Tomaž Krišelj, ki je ta javni zavod vodil že v preteklem mandatu.

Očitki o neizpolnjevanju delovnih izkušenj

»Osebno mi je žal, da je zadeva morala priti na sodišče. Moja tožba se osredotoča na neizpolnjevanje pogojev za zasedbo mesta direktorja,« je poudaril Kejžar. Kot je dodal, je za to mesto njegov protikandidat Krišelj kandidiral tretjič – prvič je komisija, ki je pregledovala vloge, ugotovila, da pogojev ne izpolnjuje, ob zadnjih dveh razpisih pa je mnenje spremenila. Sodnica Barbara Neřima Pretnar je nadaljevanje sojenja napovedala za začetek julija, če v tem času ne bo prišlo do poravnave.

Direktor GARS Kranj Tomaž Krišelj sicer funkcijo opravlja s polnim mandatom, vendar pa so na kranjski občini napovedali, da bodo predvidoma na seji mestnega sveta 19. junija imenovali vršilca dolžnosti zavoda. Potem ko so svetniki marca Krišlja potrdili za direktorja GARS Kranj do leta 2023, so namreč po besedah župana Matjaža Rakovca v vednost prejeli omenjeno tožbo, ob tem pa tudi pritožbo na komisijo za preprečevanje korupcije.

»Vsebina teh dokumentov se nanaša na očitane hude postopkovne nepravilnosti pri izbiri direktorja,« je v gradivo svetnikom zapisal Rakovec. Svetniki so na majski seji tako ponovno glasovali o podpori Krišlju za direktorja zavoda, a so mu jo tokrat odrekli. Po besedah podžupana Janeza Černeta naj bi najprej imenovali vršilca dolžnosti, potem pa v skladu z novim odlokom, ki ureja delovanje zavoda, z razpisom iskali novega direktorja. A tako zlahka ne bo šlo, je na sodišču opozorila odvetnica mag. Barbara Nastran, ki je zastopala toženo stranko. S Krišljem je bila namreč že pred ponovnim glasovanjem, v katerem mu je mestni svet odrekel podporo, sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu direktorja zavoda.

Strokovni svet GARS Kranj zahteva opravičilo

Pred nedavnim so se oglasili tudi kranjski gasilci. Zapleti v zvezi z imenovanjem direktorja, predvsem razprava ob zadnjem ponovnem glasovanju o Krišljevi podpori v mestnem svetu, so sprožili, kot opozarja strokovni svet GARS Kranj, dvome o strokovnem delovanju te službe. »Ker smo iz besed Janeza Černeta po zadnji seji mestnega sveta razbrali nezaupanje in pomisleke v strokovne in z jasnimi argumenti podprte odločitve strokovnega sveta javnega zavoda Gasilsko-reševalne službe Kranj in gasilskega poveljstva občine, prosimo za razlago vaših navedb in opravičilo za zavajanje mestnih svetnic in svetnikov,« so zapisali. Pod pismo so se podpisali vodje in njihovi namestniki vseh štirih izmen službe, poveljnik gasilske operative in gasilskega poveljstva občine Andraž Šifrer ter poveljnik Gasilske zveze MO Kranj Jakob Likozar.

Medtem pa v kabinetu kranjskega župana ugotavljajo, da »je v omenjenem primeru prišlo do komunikacijskega šuma oziroma do napačne interpretacije razprave s strani poveljnika GARS Kranj, kar so predstavniki strokovnega sveta GARS Kranj v kasnejšem odzivu MO Kranj tudi potrdili.« Kot poudarja Ana Vizovišek iz kabineta župana, podžupan Janez Černe ni izrazil dvoma o odločitvah strokovnega sveta. »Na seji je pojasnil, da ni strokovnjak za omenjeno področje in da ne bo razpravljal o strokovnosti, za katero ni pristojen. Navkljub omenjenemu šumu v komunikaciji smo prepričani, da bomo s strokovnim svetom GARS tudi v prihodnje dobro sodelovali v korist vseh občank in občanov,« je še zapisala Vizoviškova.