Poravnalni narok za pravdno zadevo med Valterjem Simčičem in občino Radovljica včeraj na kranjskem okrožnem sodišču ni bil uspešen, zato se je pravdni postopek nadaljeval z glavno obravnavo. Valter Simčič od občine Radovljica zahteva 90.000 evrov odškodnine ali nadomestno primerljivo stanovanje, v kakršnem je živel, za odkup po tako imenovanem Jazbinškovem zakonu. Ob tem zahteva še dodatnih 20.000 evrov odškodnine za vlaganja v stanovanje, v katerem je živel, a ga ni mogel odkupiti od občine.

Devet let čakanja na odgovor

Bitko za pravico do nakupa občinskega stanovanja Simčič bije že 26 let. Z nekdanjo soprogo je živel kot najemnik v občinskem stanovanju na Cankarjevi ulici v Radovljici. Z ženo sta se konec 80. let ločila, Simčič pa je ostal v najemniškem občinskem stanovanju, kjer sta se mu kmalu pridružili zunajzakonska partnerica in njuna skupna hči. Leta 1993 je oddal vlogo za odkup stanovanja po tako imenovanem Jazbinškovem zakonu, ki bi mu nakup omogočal po ugodni ceni, a ni uspel.

Kot je pojasnil pred nekaj leti, o tem smo v Dnevniku že poročali, ponovil pa je tudi včeraj na kranjskem sodišču, so mu kljub pravočasno oddani in popolni vlogi za odkup stanovanja na občini v podpis ponujali novo najemno pogodbo. Ni je hotel podpisati, saj je bil prepričan, da mu pripada pravica do odkupa stanovanja. Zatem se je odločil za državljansko nepokorščino in ni plačeval najemnine. Leta 2008 so ga deložirali, šele leta 2011 pa so mu vlogo iz leta 1993 dokončno zavrnili prek odvetniške pisarne. Takrat se je odločil za sodno pot, ki se je že nekajkrat končala v korist občine, ta pa je medtem stanovanje že prodala. »Valter Simčič stanovanja ni mogel odkupiti, saj ni imel stanovanjske pravice. Do deložacije pa je prišlo na podlagi sodbe sodišča, ki je razsodilo, da je dolžan izprazniti stanovanje, ker ga je uporabljal nezakonito, saj kljub večkratnim pozivom k podpisu najemne pogodbe z lastnikom stanovanja, Občino Radovljica, te ni podpisal,« je pred leti pojasnila Manca Šetina Miklič z občine Radovljica.

Boleč davek boja za pravico

Odvetnica Mojca Košir, ki v tokratnem postopku prvič zastopa Simčiča preko brezplačne pravne pomoči, je včeraj poudarila, da je Simčič vsekakor bil imetnik stanovanjske pravice in s tem upravičenec do odkupa omenjenega stanovanja. Ta pravica je prešla nanj od razvezane žene, ki se je iz stanovanja prostovoljno izselila. Tako po njenem trdi v sklepu tudi vrhovno sodišče. Opozorila pa je tudi, da kljub odklonitvi podpisa najemne pogodbe v stanovanju ni bival nezakonito, kar je podprla s sodbo vrhovnega sodišča.

»Valter Simčič ni bil imetnik stanovanjske pravice, o čemer je bilo že večkrat pravnomočno razsojeno,« pa je med drugim opozorila zastopnica občine Radovljica, odvetnica Erika Šlibar Mulej. Imetnica stanovanjske pravice je bila po njenem Simčičeva nekdanja soproga, ki se je izselila iz stanovanja. Simčič je vmes razglasil osebni stečaj, boj za pravico pa ga je stal še ene družine, pravi. Tudi bivališče mu trenutno omogočajo prijatelji, stalno prebivališče pa ima prijavljeno na lokalni izpostavi centra za socialno delo. »Najemnine pa takrat nisem plačeval zato, ker sem pričakoval, da bom stanovanje, v katerega sem vložil od 18.000 do 20.000 evrov, resnično lahko kupil,« je še pojasnil.

Sodišče je včeraj dokazni postopek in s tem glavno obravnavo zaključilo. Kot je pojasnila sodnica Špela Jakopič, bo svojo odločitev sodišče posredovalo v pisni obliki.