Preimenovanje je pred kratkim s svojo odločbo potrdila tudi vlada Republike Slovenije, ki je v imenu dovolila uporabo besede Slovenija. S tem je izkazala veliko zaupanje v delo slovenske podružnice, ki z inovativnimi pekovskimi rešitvami prenaša bogato mednarodno znanje v naš prostor.

Del koncerna z mednarodnim ugledom

»Vlada RS je ocenila, da gre glede na dejavnost družbe, uspešnost poslovanja in družbeno odgovornost za pomembno družbo, katere dejavnost je treba šteti kot dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena, kar je utemeljeno tudi s tem, da neprestano širi svojo dejavnost in s tem ustvarja nova delovna mesta. Prav tako je del koncerna, ki ima mednarodni ugled in v podjetjih odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb,« pojasnjuje mag. Mirjam Kavčič, direktorica Lesaffre Slovenija.

Uspešni dobavitelj izdelkov za pekarstvo

Vse od ustanovitve se družba uspešno uveljavlja kot dobavitelj kvasa in drugih izdelkov za pekarstvo. V tem času je povečevala tako promet kot dobiček. V letu 2018 je ustvarila okoli 5 milijonov evrov prihodkov od prodaje in ohranjala visok tržni delež v posameznih segmentih. Preimenovanje podjetja sta na slovesnem dogodku, ki ga je podjetje Lesaffre Slovenija priredilo konec maja, pozdravili tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec ter veleposlanica Francoske republike v Sloveniji, njena ekscelenca Florence Ferrari.