»Tekoči in razvojni projekti, ki temeljijo na spremenjenih pogojih poslovanja naših partnerjev, so gonilo uspeha, štejejo pa šele, ko se prodaja realizira na bančnem računu. Zato je izterjava nastalih obveznosti samoumeven del dnevnih aktivnosti ne le prodajnega servisa,  pač pa tudi tehnologov.  Le s skupnimi napori vseh zaposlenih uspemo obvladovati plačilno nedisciplino,« o preživljanju krize in ohranjanju tradicije pove Kavčičeva, ki skupaj s sodelavci dela na temeljih vrednot, ki izhajajo iz zaveze »tradicija in odličnost«. V podjetju se namreč zavedajo, da mora biti kakovost storitev na ravni odličnosti njihovih izdelkov. »Sadove znanja in odličnosti spletamo v naš ponudbeni venček skupaj s poštenostjo in delavnostjo ter posladkamo z veliko mero veselja. V takšnem timu, kot je Bonopan, se zdi živeti takšne vrednote kar samoumevno,« dodaja Kavčičeva.

Medsebojna povezanost, požrtvovalnost, zavzetost in veselje do posla, ki ga opravljajo na dolgi rok, so tudi sicer Bonopanova ključna prednost pred konkurenco, meni Kavčičeva in dodaja, da je tako tudi zaradi same narave njihovega dela. »Naše vsakdanje delo je sicer naporno, terja veliko truda, znanja, prilagodljivosti, a so zato tudi sadovi slajši. Pa saj nas to ne bi smelo presenečati: kruh je velik dar, vreden spoštovanja in ljubezni, zato je delo s kruhom res privilegij!« pravi izvršna direktorica logaškega Bonopana.
Kavčičeva priznava, da je za uspeh resda potreben inovativen izdelek vrhunske kakovosti, a njegova vrednost pride do izraza šele s profesionalnim delom celotne ekipe. »Iščemo vse oblike motivacijskih orodij, saj zgolj finančne ne morejo poplačati njihovega izjemnega dela: od klasične stimulacije po RAZ-modelu, ponujanja kakovostnih delovnih sredstev, dodatnih izobraževanj, delavnic in srečanj v tujini, udeležb na sejmih, družabnih srečanj do čisto preprostih pohval in zahval za opravljeno delo in izkazano podporo. Veliko težo imajo tudi priznanja, ki smo jih deležni s strani vodstva Skupine Lesaffre,« je o načinih krepitve poslovnega in socialnega kapitala sodelavcev povedala Kavčičeva.