In kakšno leto 2011 pričakujejo? »Naš posel je kvas in surovine za pekarsko industrijo. Aktualna tema gibanja cen surovin na svetovnih trgih in preostalih dejavnikov, ki vplivajo na cene kruha in zaslužke ter dobičkonosnost dejavnosti, se dotika tudi nas. Vajeni smo trdega dela, iskanja vedno novih priložnosti in inovativnih rešitev, ki nam omogočajo obstoj, rast in nadaljnji razvoj. Čeprav delujemo v dejavnosti, za katero veljajo negativni kazalniki: upad potrošnje kruha na prebivalca, pritiski na zmanjševanje proizvodnih stroškov s siromašenjem receptur, spremembe v strukturi potrošnje v korist cenenih vrst kruha, pa smo optimisti in verjamemo v bolj pozitiven jutri, kot je o njem mogoče sklepati iz dnevnih novic. Ker kakovostno delo mora obroditi sadove.«

Pomena izobraževanja in osebnostne ter poklicne rasti se v podjetju močno zavedajo, kar dokazuje vrsta primerov. »Znanje je ključno, to ni zgolj moje prepričanje, pač pa tudi vseh sodelavcev, ki izkazujejo veliko voljo po osvajanju dodatnih znanj. Sodelavka se je kljub družini in napornim delovnim obveznostim letos vpisala na fakulteto, da bi osvojila dodatna znanja s področja živilske tehnologije.

Ker verjame, da bo dodatna izobrazba pripomogla k boljšemu delu s kupci, kljub odličnem rezultatom, ki jih trenutno dosega. Seveda denarja nikoli ni dovolj za vse, kar bi si želeli. Imamo pa izjemno srečo, da nas v teh prizadevanjih podpira naša 'mama' Skupina Lesaffre. Ne zgolj z inovativnimi in patentiranimi rešitvami na področju izdelkov in proizvodnih procesov, pač pa tudi pri osvajanju drugih znanj, ki so potrebna, da je kakovost naših storitev na ravni kakovosti izdelkov, ki jih tržimo. Za nas organizira številna šolanja, tako v centrali v Franciji kot tudi v izmenjavi med državami. Tako bo tudi za znanje veljalo kot za ljubezen: s tem, ko ga deliš, ga množiš. Tudi mi imamo pogosto priložnost pri nas šolati kolege iz drugih držav in se hkrati naučiti mnogo novega.

Na uvrstitev med finaliste Zlate niti je direktorica zelo ponosna. »Seveda sem zelo ponosna, ker to potrjuje, da so zaposleni zadovoljni, ker so del Bonopana. Da se splača uresničevati napotek dr. Matjaža Muleja, ki je bil tudi moj profesor: Dokler ni v ospredju inoviranje stila vodenja in upravljanja v smeri k sodelovalnemu vodenju namesto enostransko ukazovalnega, dajejo lastniki in menedžerji sodelavcem informacijo, da so samo živa sestavina strojev in strošek, torej imajo pravico do neodgovornosti. Predvsem zaradi njih sem ponosna, ker so najboljši sodelavci in si zaslužijo, da zmagajo tudi v tej tekmi.«

V čem je njihovo podjetje nekaj posebnega in kaj ga dela boljše od konkurence? »Lesaffre je zakladnica znanj z velikim razvojno-raziskovalnim oddelkom, ki je zelo aplikativno usmerjen k reševanju praktičnih problemov peka. To nam daje materialno bazo, ki podpira našo strategijo raznolikosti. Največje pa je naše 'duhovno' bogastvo. Torej ves že obstoječi know-how, naša volja po uspehu, zadovoljstvo in veselje. Za novo leto so mi sodelavci podarili koledar, v katerem so nedelje in prazniki zapisani s črno, delavniki pa z rdečo barvo. Ker je po njihovi izjavi delavnik v Bonopanu praznik. Takšna ekipa je nepremagljiva.«