»Predlagam prisilno privedbo obdolženega, če bodo za to podani pogoji,« je dejala okrožna tožilka Ivanka Slana. Obdolženi, ki ga je imela v mislih, je Stanko Omerzu, mariborski višji sodnik, ki že več kot tri desetletja predseduje delovnemu sodišču v Mariboru. Omerzu bi moral danes priti na okrajno sodišče v Mariboru in nadaljevati svoj zagovor v sojenju, v katerem se brani tožilskega očitka zalezovanja bivše ljubimke. Zatožna klop je ostala nezasedena. Prazna sta ostala tudi stola, namenjena njegovima zagovornika.

Omerzuju je danes uspelo to, k čemur si je prizadeval že skoraj dva meseca: mariborska okrajna sodnica Karmen Krajnc je morala preklicati narok za glavno obravnavo. Način, kako je obdolženi udejanjil preklic, je nova epizoda bizarnega sodnega procesa, ki od vsega začetka spodkopava ugled sodniške funkcije in slovenskega pravosodja nasploh.

Pregleda ne potrebuje

Na prejšnjem naroku konec maja, prvem po skoraj enoletni prisilni pavzi, je Omerzu večkrat pozval sodnico, naj odpove narok 6. junija, češ da ima že nekaj časa načrtovano pot v tujino in da je že kupil letalske karte. Na Poljskem da bo spremljal soprogo sodnico, ki je tako kot on zaposlena na delovnem sodišču v Mariboru. V Varšavi da se bo udeležila strokovnega izobraževanja. Krajnčeva njegovemu predlogu ni ugodila.

S potovanjem na Poljsko je Omerzu hkrati utemeljeval, zakaj se ne bo odzval na vabilo za pregled pri komisiji za izvedenska mnenja ljubljanske medicinske fakultete, ki mora presoditi, ali je obtoženi sposoben za sojenje ali ne. Kot je znano, je komisija lani ocenila, da se Omerzu vsaj pol leta ne more udeležiti glavne obravnave, v začetku leta pa je ugotovila, da je zmožen sesti na zatožno klop pod pogojem, če narok ne traja več kot štiri ure in pol in če obdolženemu vsako uro omogočijo desetminutni premor.

Omerzu je na majskem naroku vztrajal, da ne potrebuje pavz, saj se počuti povsem zdravega, nenazadnje se je po poteku suspenza vrnil na delovno mesto predsednika delovnega sodišča in službo opravlja s polnim delovnim časom. Krajnčeva je sklenila, da se bo striktno držala izvedenskega mnenja, zaradi česar mora ponovno na zdravstveni pregled. Omerzujevo prošnjo je zavrnila, obravnavo pa prekinila po poteku zdravniško odmerjenega časa, še preden bi obdolženi sklenil svoj obsežen zagovor.

V Varšavi je zbolel

Današnjega nadaljevanja zagovora Krajnčeva ni dočakala. Preko zagovornika Velimirja Cugmasa ji je obdolženi sporočil, da je od ponedeljka hospitaliziran v Varšavi. Zdravstvene ali bolnišnične dokumentacije, ki bi dokazovala verodostojnost sodnikove trditve, ni priložil. Krajnčeva je prebrala še Omerzujevo elektronsko sporočilo z dne 5. maja. V njem je preklical pooblastili zagovornikoma, poleg Cugmasa je to še odvetnik Damir Ozmec.

Omerzujeva obramba vzporedno nadaljuje z že znanimi pravnimi manevri. Preden je obdolženi preklical pooblastilo Cugmasu, je odvetnik na vrhovno sodišče poslal nove obsežne zahteve. Znova je terjal izločitev Kranjčeve in prenos postopka na drugo sodišče, predlagal je tudi izločitev predsednika mariborskega višjega sodišča Miroslava Pliberška.

Sojenje naj bi se nadaljevalo 18. junija. Če bi se izkazalo, da Omerzu nima zdravstvenih težav, ga bodo na sodišče privedli policisti. Tožilstvo mu očita, da je vztrajno in dolgotrajno zalezoval nekdanjo ljubimko iz Slovenske Bistrice, ker ni mogel preboleti, da je poleti 2016 enostransko prekinila razmerje z njim.