V okviru tega postopka je v skrajnem primeru predvidena kazen v višini 0,2 odstotka BDP. Obenem se kot kazen dodaja še delež razlike med dejanskim in ciljnim dolgom za posamezno leto, a skupna kazen ne sme preseči 0,5 odstotka BDP.

Italija, tretje največje gospodarstvo v območju evra, je lani beležila dolg v vrednosti okoli 132 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Evropska proračunska pravila, opredeljena v paktu za stabilnost in rast, določajo, da dolg ne sme preseči 60 odstotkov BDP.

Da je utemeljena sprožitev postopka proti Italiji zaradi prekomernega javnega dolga, je Evropska komisija ocenila že lani novembra, a se je nato Italija v dialogu s komisijo izognila postopku.