Na razpis, s katerim je ljubljanska mestna občina v začetku meseca začela iskati izvajalca, ki bo na območju nekdanje tovarne koles Rog uredil klančino oziroma dovoz v načrtovano podzemno garažo in hkrati uredil še okolico, je prispelo pet prijav. Za gradnjo klančine, s katero bi občina naredila enega prvih korakov k načrtovani zgraditvi Centra Rog ob Trubarjevi cesti, so se potegovala gradbena podjetja Lesnina MG Oprema, Euro grad, Makro 5 gradnje, Trgograd in Dema plus. Na občini so po pogajanjih izbrali ljubljansko podjetje Euro grad, ki je ponudilo najnižjo ceno. Posel bodo izvedli za slabih 65.000 evrov.

Rog kot »novo ustvarjalno središče«

Zgraditev uvozno-izvozne klančine do kletne etaže ter ureditev ozelenjene in tlakovane površine na delu območja nekdanje tovarne sta, kot je bilo razvidno že iz razpisne dokumentacije, del ene od štirih ločenih enot, na katere so na občini zaradi obsežnosti območja nekdanje tovarne razdelili projekt Center Rog. Ta je vreden skupaj približno 27 milijonov evrov in predvideva preobrazbo območja med Trubarjevo cesto, Rozmanovo ulico in Petkovškovim nabrežjem v »novo ustvarjalno središče«.

Na občini so že pred časom pojasnili, da na območju Roga načrtujejo prenovo in dozidavo obstoječega objekta z novim prizidkom ter podzemno garažo. Ob tem so napovedali, da bodo približno 11.000 kvadratnih metrov prenovljenih površin namenili »izključno javnim programom«, ob Trubarjevi cesti pa nameravajo urediti tudi 20 produkcijskih prostorov, ki bi jih oddajali brezplačno, splošno knjižnico, ki bi v delu delovala kot specializirana knjižnica za arhitekturo, oblikovanje in kreativne industrije, ter večnamensko dvorano.

Prav projekt Center Rog je jedro spora med predstavniki občine in uporabniki prostorov nekdanje tovarne. Ti so pred več kot desetletjem v takrat praznih prostorih tovarne začeli vzpostavljati avtonomno cono, ki jo želijo ob Trubarjevi cesti navkljub občinskim načrtom ohraniti. Občina in rogovci so zadnja tri leta spor reševali na sodišču. Rogovci so s posestno tožbo dosegli sodno varstvo, občina pa je z lastniškimi tožbami tožila osem rogovcev, ki so se izpostavili kot posestniki.

Rogovci za mirno in javno razpravo

Vseh osem postopkov na sodišču se je nedavno pravnomočno končalo v prid občine, saj je sodišče odločilo, da morajo toženi rogovci zapustiti Rog. To pomeni, da bodo predvidoma konec meseca rogovci ostali brez sodnega varstva, ki je občini začasno preprečevalo začetek gradbenih del na območju nekdanje tovarne koles. A tisti rogovci, ki jih občina ni tožila, poudarjajo, da bodo v Rogu vztrajali »do jasnega in transparentnega dogovora z občino«. Mestno oblast ob tem pozivajo k mirni in javni razpravi o prihodnosti Roga.