Odgovor: Ženin sin iz prejšnjega zakona je v vsakem primeru nujni dedič po svoji mami (torej vaši ženi), kar pomeni, da je upravičen vsaj do nujnega deleža. Če bi z ženo hišo z darilno pogodbo podarila vajinima otrokoma, sin iz prvega zakona pa ne bi dobil niti nujnega deleža, bi lahko tako pogodbo izpodbijal. Nekoliko drugače bi bilo, če bi hišo prenesla na vajina otroka v odplačni obliki (denimo v obliki pogodbe o preužitku ali pa pogodbe o dosmrtnem preživljanju). V takem primeru sin iz ženinega prvega zakona ne bi mogel zahtevati nujnega deleža, saj bi šlo za odplačni prenos nepremičnine. Je pa možno, da bi tudi tako pogodbo izpodbijal in dokazoval, da gre pri njej za prikrito darilno pogodbo, zato je pomembno, da obstaja v trenutku darila daritveni namen, vajina otroka pa bi morala v resnici tudi izvrševati tako (odplačno) pogodbo (denimo tako, da bi skrbela za vaju, plačevala položnice, kupovala zdravila…).

Vprašanje: Svoje stanovanje želiva podariti sinu, a želiva tudi sama še naprej ostati v tem stanovanju. Je to mogoče? Kako to urediti?

Odgovor: To je mogoče. Svetujem vam, da s sinom sklenete darilno pogodbo, v kateri si obenem zagotovite dosmrtno osebno služnost na takem stanovanju. Taka pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, svetujem pa vam tudi, da služnost vpišete v zemljiško knjigo. Pri tem vam priporočam pomoč pravnih strokovnjakov.

Mag. Boštja J. Turk