Odgovor 1: Situacija, ki ste jo opisali, je za vas precej neugodna, upoštevajoč dejstvo, da je hči po podpisu darilne pogodbe postala lastnica stanovanja. Vendar pa obstajajo dokaj jasni znaki, da ste bili glede vsebine pogodbe v bistveni zmoti, kar je razlog za razveljavitev darilne pogodbe. Zmota je namreč bistvena, če se nanaša na bistvene lastnosti predmeta pogodbe ali na okoliščine, ki po namenu strank štejejo za odločilne, ker sicer stranka, ki je v zmoti, pogodbe s tako vsebino ne bi sklenila.

Moram pa vas opozoriti, da bi lahko v primeru razveljavitve pogodbe odškodninsko odgovarjali hčerki, vendar le, če se bo izkazalo, da je imela pri podpisu pogodbe poštene namene.

Vprašanje 2: Z mamo sva pred pol leta podpisali pogodbo o dosmrtnem preživljanju, v skladu s katero bi jaz postala lastnica dela stanovanjske hiše po smrti matere, v zameno za pomoč pri hišnih opravilih in obdelovanju vrta. V vmesnem času so se najini odnosi precej poslabšali in zdaj mi mama »grozi« z razvezo pogodbe, tako da po njeni smrti ne bom dobila ničesar. Zanima me, ali lahko tako ravna, saj sva podpisali veljavno pogodbo, ki jo jaz še vedno izpolnjujem?

Odgovor 2: Mama ima načelno pravico zahtevati, da se pogodba o dosmrtnem preživljanju razveže, če so se razmere po sklenitvi pogodbe tako spremenile, da je postala izpolnitev pogodbe znatno otežena. Med spremenjene razmere nedvomno spada tudi poslabšanje odnosov med vama.

Mama bo torej lahko zahtevala, da se pogodbeno razmerje razveže, lahko pa bo sodišču tudi predlagala, da na novo uredi vajino razmerje. Zakon denimo dopušča tudi možnost, po kateri boste mami v zameno za del stanovanjske hiše morala plačevati dosmrtno denarno rento, seveda če bo to ustrezalo tako mami kot vam.