Družbi pričakujeta, da bosta s sodelovanjem postavili temelje za inovativne izdelke in rešitve za četrto industrijsko revolucijo. Microsoft s Kolektorjem in njegovim inkubatorjem zagonskih podjetij Kolektor Digital sodeluje pri razvoju rešitev za pametne tovarne. »Gre za prebojne, tehnološko zelo napredne rešitve, ki imajo po našem mnenju velik potencial za uspeh na svetovnem trgu,« je pojasnila generalna direktorica Microsofta Slovenije Barbara Domicelj. »S podpisom načelnega sporazuma smo naredili nov korak naprej v našem strateškem sodelovanju. Kolektor ni le stranka, ki uporablja najnovejše Microsoftove tehnologije, temveč tudi pomemben partner, s katerim ustvarjamo prihodnost proizvodnje,« je dodala. S tem po njenih besedah sledijo konceptu odprtega inoviranja, v katerem tako Microsoft kot Kolektor dostopata do dragocenega nabora izkušenj, domenskih znanj in poslovnih povezav. Sporazum med Microsoftom in koncernom Kolektor predvideva sodelovanje pri projektih za dvig operativne učinkovitosti z avtomatizacijo, s strojnim učenjem in napredno analitiko. Podjetji nameravata vzpostaviti sodelovanje pri razvoju naprednih proizvodnih storitev, ki bodo temeljile na Microsoftovi vodilni platformi v oblaku Azure, pri raziskovanju inovacij v poslovnih modelih ter pri projektih za dvig učinkovitosti zaposlenih v koncernu Kolektor s prenovo poslovnih procesov in tehnološko prenovo. Da bi si v prihodnjih letih zagotovil trajni vir rasti, je Kolektor ustanovil svoj četrti poslovni steber Kolektor Digital. V njem trenutno po načelih odprtega inoviranja in tudi v sodelovanju z zagonskimi podjetji in raziskovanimi inštitucijami dela približno 50 strokovnjakov, od teh je skoraj polovica doktorjev znanosti z različnih področij - od umetne inteligence, robotike, senzorike, navidezne in obogatene resničnosti ter simulacijskih tehnologij do ekonomistov in strokovnjakov za marketing, ki skrbijo za razvoj poslovnih modelov in promocijo.