Podpora bo potekala v obliki inovacijskih vavčerjev v vrednosti 18.500 evrov za posamičen projekt. Razpis »Proof of concept« je namenjen projektom, ki povezujejo raziskovalne dosežke in gospodarstvo. Z vavčerji želijo zagotoviti finančno podporo uspešnim prenosom dobrih raziskovalnih dosežkov v gospodarstvo. Razpis je pripravila čezmejna iniciativa partnerjev mreže OIS-AIR iz šestih držav (Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, Grčije in Albanije), ki spodbujajo gospodarsko rast in podpirajo razvoj raziskovalnih projektov s področij transporta in mobilnosti, energetike in okolja ter agro- in biogospodarstva. Tehnološki park Ljubljana kot partner projekta OIS-AIR na področju jadransko-jonske regije podpira skupne razvojne projekte raziskovalnih centrov ter malih in srednje velikih podjetij. Razpis je sestavljen iz treh faz. V prvi je objavljen poziv za ideje, namenjene javnim raziskovalnim organizacijam in univerzam (rok za oddajo 14. julij), v drugi bodo iskali povezave raziskovalnih organizacij in univerz s podjetji (rok za oddajo 30. september), v tretji, ki se bo sklenila oktobra, pa bo potekal izbor in dodelitev desetih inovacijskih vavčerjev.