Svetovni dan čebel obeležujemo 20. maja. Generalna skupščina ZN ga je s posebno resolucijo razglasila decembra 2017, prvič smo ga obeležili lani. Svetovni dan čebel je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico in državo. »Razglasitev predstavlja enega največjih diplomatskih uspehov Slovenije nasploh,« so ob tem poudarili na ministrstvu.

Glavni namen svetovnega dneva je sicer osveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo v luči globalne odprave lakote. Od opraševanja, ki je pomembno tudi za ohranjanje raznolikega ekosistema, je namreč odvisna vsaka tretja žlica hrane. Opraševanje je pomembno tudi za druge rastline, ki se uporabljajo za biogoriva, vlakna, zdravila, krmo in gradbene materiale.

Na Zemlji sicer živi okoli 20.000 različnih vrst čebel, najbolj poznana pa je medonosna čebela, kamor sodi tudi slovenska kranjska sivka, ki je druga najbolj razširjena podvrsta na svetu. Čebele in drugi opraševalci so zaradi intenzivnega kmetijstva, bolezni, množične uporabe fitofarmacevtskih sredstev in podnebnih sprememb vse bolj ogroženi. V Evropi izumrtje grozi skoraj 10 odstotkom vrst čebel.

»Svetovni dan čebel je tako priložnost za stroko, politiko, gospodarstvo in širšo javnost, da skupaj aktivno konkretno delujejo pri ohranjanju čebel, razvoju čebelarstva, trajnostnem razvoju in ohranitvi biotske raznovrstnosti ter začrtajo tiste aktivnosti, ki zagotavljajo preživetje čebel in ljudi,« so še izpostavili na ministrstvu.