»Storjen je prvi korak k reševanju problematike na področju družinske medicine in prvi korak na dolgi in težki poti nujno potrebnih sprememb v slovenskem zdravstvenem sistemu,« je dejal minister za zdravje Aleš Šabeder po današnji seji vlade, na kateri so sprejeli aneks k splošnemu dogovoru za zdravstvo za letošnje leto. Aneks znižuje normativ opredeljenih pacientov, nad katerim lahko zdravnik zavrne nove paciente, ki bi izbirali osebnega zdravnika. Hkrati vsebuje nekaj varovalk, da zavarovanci ne bi ostali brez izbranega zdravnika. Po pričakovanjih ministra in po zagotovilih direktorice Zdravstvenega doma Kranj Lilijane Gantar Žuga bodo zdaj tudi kranjski zdravniki umaknili odpovedi delovnih razmerij. Odločitev zdravnikov naj bi bila znana danes.

Morda do zdravnika dlje

Normativ je bil do danes določen pri povprečju izpostav zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), ta pa znašajo od 1900 glavarinskih količnikov (približno 1380 opredeljenih pacientov) do 2800 glavarinskih količnikov (približno 1925 pacientov). Nova norma znaša 1895 glavarinskih količnikov. Presega jo večina zdravnikov, vendar minister zagotavlja, da pacienti spremembe vendarle ne bodo preveč občutili. Pojasnil je, da zdravniki, ki presegajo normativ, že opredeljenih pacientov ne bodo smeli pošiljati drugam, lahko jih bodo samo spodbujali, da si izberejo drugega, manj obremenjenega zdravnika. Paciente, ki bi želeli izbrati na novo, pa bodo usmerjali k zdravnikom, ki imajo najmanj opredeljenih pacientov v območni enoti ZZZS. Če bodo tudi ti presegali normativ, bodo paciente vpisali začasno, torej dokler ne bo območna enota pridobila novega zdravnika. To pomeni, da bodo pacienti pri izbiri osebnega zdravnika manj svobodni, kot so bili doslej, in da morda ne bodo mogli izbrati zdravnika v najbližji ambulanti. Lilijana Gantar Žuga je zagotovila, da bodo pri tem vodstva zdravstvenih domov upoštevala mobilnost posameznikov ter dajala prednost tistim, ki jim bližina zdravnika pomeni več.

Naslednji korak več denarja

Že prihodnji teden bo skupina, ki jo je ministrstvo oblikovalo za reševanje težav družinske medicine, začela pogovore o dodatnem financiranju in novem obračunskem modelu. Tudi po danes sprejetem aneksu so ambulante družinske medicine polno financirane, če dosegajo državno povprečje opredeljenih pacientov, ki trenutno znaša 2436 glavarinskih količnikov ali približno 1780 pacientov. Po pričakovanju deležnikov bo tudi meja za polno financiranje znižana na 1895 glavarinskih količnikov, hkrati pa naj bi bil oblikovan mehanizem, po katerem bi dodatni denar za nadobremenitve prišel do zdravnikov. Zdaj z njim razpolagajo izvajalci zdravstvenih storitev, torej direktorji zdravstvenih domov oziroma v primeru koncesionarjev direktorji podjetij. Minister o vsebini sprememb danes ni želel povedati še ničesar, izrazil pa je upanje, da bodo sprejete do konca julija.