Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, bo z novo prometno ureditvijo prepovedan daljinski tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone preko Slovenije, ki zdaj s podravske avtoceste pot nadaljuje po glavnih ali regionalnih cestah in nato predvsem preko mejnih prehodov Središče ob Dravi in Zavrč na Hrvaško in obratno.

Tranzitni promet težkih tovornih vozil bo tako od junija po regionalnih cestah na tem območju dovoljen le še za lokalni prevoz, ki ima izhodišče ali cilj v hrvaških županijah Varaždin ter Medžimurje in obratno, prav tako ne bo oviran tovorni promet z izhodiščem ali ciljem v Sloveniji.

Znotraj območja omejene uporabe državne ceste, označenega s prometnimi znaki, med Ptujem in mejnima prehodoma Središče ob Dravi oziroma Zavrč, bo lokalni promet dovoljen v skladu z drugim odstavkom 37. člena zakona o cestah, ki predpisuje, da je v primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit, dovoljena uporaba te ceste za lokalni promet, pojasnjujejo na ministrstvu.

Ob tem bo prepovedan tudi ves tranzitni promet težkih tovornih vozil, ki s štajerske avtoceste pot nadaljuje naprej po regionalnih cestah preko mejnega prehoda Dobovec in mejnega prehoda Bistrica ob Sotli na Hrvaško. Gre torej za območje vzhodno od Celja in južno od štajerske avtoceste do omenjenih mejnih prehodov.

Težki tovorni promet preusmerjen na avtocesto

Ker so tudi meddržavni mejni prehodi Gibina, Razkrižje, Ormož in Zgornji Leskovec v skladu z uredbo o določitvi mejnih prehodov v Sloveniji omejeni za tovorni promet nad 3,5 tone največje dovoljene mase, tudi tam odliv tovornih vozil nad 7,5 tone ni mogoč. Tranzitni težki tovorni promet bo s tem preusmerjen na avtocestne povezave, ki v po mnenju ministrstva predstavljajo bolj varno vzporedno cestno povezavo z boljšimi prometno tehničnimi elementi.

Kot so za STA še pojasnili na ministrstvu, omenjene problematike niso obravnavali v sodelovanju s Hrvaško, so pa sosednjo državo o načrtovani spremembi prometne ureditve obvestili. O ukrepih so obvestili tudi ostale države, iz katerih običajno prihajajo vozila, ki uporabljajo cestne povezave, na katerih bodo s 1. junijem uveljavili spremembe prometne ureditve. Gre predvsem za tovorna vozila namenjena proti Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Bolgariji, Črni gori, Romuniji in obratno.