Januarskega srečanja združenja, ki je minil v znamenju pobude za sklenitev družbenega dogovora o rasti plač in postopnega zmanjševanja davkov ter prispevkov, se je udeležilo več kot 420 menedžerjev in političnih predstavnikov. Predsednik države Borut Pahor je združenju ob 30. obletnici delovanja izročil zahvalo za prispevek k boljši družbi. »Začeli ste pred 30 leti na pragu velikih demokratičnih in družbenih sprememb, ko nihče ni vedel, kako bo. Danes pa lahko brez strahu zremo v prihodnost, ker imate znanje in izkušnje, da nas povedete v naslednjih 30 let,« je ob čestitki dejal Pahor.

Udeležence je preko video poslanice nagovoril predsednik vlade Marjan Šarec, ki je poudaril pomembno vlogo menedžerjev v družbi: »Soustvarjate razvoj države in hkrati opozarjate na marsikatere napake. Vlada si je za leto 2019 zastavila kar nekaj ciljev, na katere ste opozarjali, kot sta razbremenitev dela in davčno prestrukturiranje. Te predloge bomo pripravili, tudi z zavedanjem, da se lahko gospodarska rast ohladi. Letošnje leto bo namreč izjemno pomembno za naš nadaljnji razvoj tudi v luči pripravljenosti na novo krizo.«

Dogovor bi vsem prinesel več

Predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik je izpostavil, da je čas za sklenitev družbenega dogovora o pospešeni rasti bruto plač in istočasnem postopnem zmanjševanju davkov ter prispevkov za naslednjih pet let: »Tak dogovor bi nas, menedžerje, spodbudil k iskanju rešitev za višjo dodano vrednost in produktivnost, država pa bi morala pospešeno iskati rešitve za povečanje konkurenčnosti gospodarskega okolja. Takšen dogovor bi državi kljub znižanju davkov prinesel več prilivov zaradi višjih plač, zaposlenim pa višje neto plače. S tem dogovorom in višjimi plačami bi preprečili tudi nadaljnje odhajanje najboljših kadrov in spodbudili vračanje tistih, ki so odšli.«

Temu je pritrdil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je kljub napovedim o umirjanju gospodarske rasti pohvalil odlično formo slovenskega gospodarstva: »Od nas je odvisno, ali bomo sporočili, da imamo pripravljeno strategijo za zvišanje konkurenčnosti države, ali se bomo pridružil tistim, ki ustvarjajo najslabše scenarije. Čas je, da vlada in gospodarstvo skupaj pripravita dolgoročni načrt za sistemski dvig plač.«

Izboljšati ravnovesje zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah

Za tak dogovor je ključno povezovanje in združevanje – to je tudi prva od treh strateških tem Združenja Manager, ki letos obeležuje 30. jubilej delovanja, je povedala Saša Mrak, izvršna direktorica združenja: »Ustvarjali bomo sinergije, dvigovali zavest ambicije rasti podjetij in izpostavljali pomembnost človeškega kapitala za celotno družbo.« V okviru sodobnega voditeljstva bo združenje skrbelo za razvoj in profesionalizem menedžerskega poklica s poudarkom na izboljšanju ravnovesja zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah – v naslednjih mesecih bo združenje pripravilo tudi zakonske predloge. Ne nazadnje bo v okviru družbenega napredka in blaginje združenje krepilo zavedanje o soodvisnosti in odgovornosti. »Imeti moramo znanja ne le o vodenju, ampak tudi o makrookolju in družbi,« je še izpostavila Mrakova.

S ciljem izboljšati ravnovesje zastopanosti spolov v organih upravljanja bo sekcija menedžerk v naslednjih dveh mesecih pripravila predlog zakonskih sprememb. Tudi zato, ker raziskave kažejo, da bi bilo ob trenutni hitrosti uvajanja sprememb za premostitev vrzeli med spoloma potrebnih kar sto let, čeprav »je raznolikost spolov dobra za posel, čeprav podjetja z bolj uravnoteženo zastopanostjo spolov v vodstvu ustvarjajo večjo vrednost in so bolj inovativna,« je izpostavila Melanie Seier Larsen, predsednica sekcije.

Mladi manager 2018 je Igor Verstovšek

Združenje Manager je priznanje mladi manager 2018 podelilo Igorju Verstovšku, solastniku in prokuristu podjetja Cosylab. »Začeli smo kot skupina študentov, ki ni vedela nič o menedžmentu ali voditeljstvu. Imeli pa smo en drugega, mentorja in dobro smo se razumeli. To je bil glavni razlog, da smo ustanovili podjetje. Potem so se stvari kar nekako začele dogajati,« je dejal Verstovšek ob prevzemu priznanja. Kot del skupine študentov je leta 2001 pod okriljem največjega slovenskega raziskovalnega Instituta Jožef Stefan zasnoval Cosylab. Ta je postal vodilni ponudnik na svetu na področju dobave strojnih in programskih rešitev za krmiljenje jedrskih pospeševalnikov in drugih velikih fizikalnih eksperimentov.

Cosylab je že od ustanovitve globalno in izrazito izvozno naravnano podjetje, ki zaposluje 180 ljudi. Njegovi največji tržišči sta EU in ZDA. Ima hčerinske družbe v ZDA, Švici, na Kitajskem, Švedskem in Japonskem, ki vse delujejo pod blagovno znamko Cosylab. Cilj podjetja je, da postane nepogrešljiv dobavitelj krmilnih sistemov za protonsko terapijo (za zdravljenje raka), zato želi tržni delež, ki je že večinski, še povečati. Podjetje se v zadnjih treh letih spreminja iz storitvenega v podjetje, ki razvija in prodaja lastne produkte. Ob produktih na področju medicinske fizike in zdravljenja raka razvija krmilne sisteme tudi za jedrske pospeševalnike, fuzijske reaktorje in velike sisteme radioteleskopov.

Čisti prihodki od prodaje skupine Cosylab so v zadnjem fiskalnem letu (med aprilom 2017 in marcem 2018) presegli 15 milijonov evrov, kar je malo manj kot leto prej in približno 20 odstotkov več kot leto pred tem. Največ, 5 milijonov evrov, so ustvarili na trgu EU in 3 milijone v ZDA. Dodana vrednost na zaposlenega je bila v 2017 101.000 evrov, kar je za skoraj 100 odstotkov več od povprečja panoge.

Verstovšek ima izjemno sposobnost razumevanja in reševanja kompleksnih problemov, izpostavljajo sodelavci. Sam je ponosen, da so v podjetju oblikovali sploščeno in sproščeno organizacijsko kulturo ter v 2015 prejeli zlato nit za najboljšega zaposlovalca v kategoriji srednje velikih podjetij. Osebno se trudi biti zgled predvsem mlajšim, da je mogoče z veseljem do naravoslovja, dobrimi idejami in pravim pristopom ohraniti igrivost in si hkrati ustvariti zanimivo karierno pot.

Priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta Bogomirju Strašku

»Zame je ta nagrada krona mojega dela. V veliko čast mi je, hkrati pa zdaj čutim še večjo odgovornost do dela in do ljudi. Od malega sem želel biti med najboljšimi in stvari narediti malo drugače. Hvala sodelavcem, ki so sledili mojim ciljem, in moji družini, ki mi je stala ob strani tudi ob težkih trenutkih. Ob tem znova poudarjam, da lahko dobre rezultate dosežeš samo z medsebojnim spoštovanjem,« je zbrane nagovoril Bogomir Strašek, prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju menedžmenta 2018, sicer ustanovitelj, direktor in večinski lastnik družbe KLS Ljubno, ki je z družbo povezan že 47 let.

V tem času je podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo zobatih obročev za avtomobilsko industrijo, pripeljal do globalne odličnosti. Danes je v njem zaposlenih 250 ljudi, KLS ima 15-odstotni tržni delež v svetovnem merilu in 50-odstoten v evropskem, 96 % proizvodov izvozijo, kar 97 % proizvodnih procesov je avtomatiziranih in robotiziranih. Produktivnost so od leta 2000 povečali za desetkrat, dosegajo izjemno dobičkonosnost, dodana vrednost na zaposlenega je 115.000 evrov, kar je skoraj trikrat več od slovenskega povprečja. Njihovi zobati obroči so vgrajeni v motorje kar 28 avtomobilskih znamk.

Priznanje artemida Anki Brus in Sonji Šmuc

Priznanje artemida 2018 je Združenje Manager podelilo Anki Brus, direktorici družinskega podjetja Agitavit Solutions, in Sonji Šmuc, generalni direktorici Gospodarske zbornice Slovenije. »Menedžerskega poklica si nisem izbrala, ampak je ta izbral mene,« je izpostavila Anka Brus v zahvali ob prejemu priznanja. Že vso kariero je neločljivo povezana s tehnologijo in je tako zgled drugim ženskam v panogi informacijske tehnologije. Podjetje ima 80 zaposlenih, v letu 2017 je imelo 3,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in več kot pol milijona evrov čistega dobička. Skoraj tri četrtine storitev proda na tujih trgih, največ v Nemčiji in Liechtensteinu.

»Vsak Franc in Janez imata več možnosti, da v podjetju oz. organizaciji prevzameta vodilne položaje kot katera koli Slovenka,« pa je v zahvali uravnoteženost na vodilnih položajih ponazorila Sonja Šmuc, ki je oktobra 2017 prevzela mesto generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), kjer vodi 128 zaposlenih. Pred tem je bila 12 let izvršna direktorica Združenja Manager in odgovorna urednica revije Manager. Je tudi soavtorica knjige Izvozno tveganje pod nadzorom in avtorica več kot 700 člankov s poslovno vsebino. Prav tako je članica številnih domačih in mednarodnih strokovnih teles (Strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje Samit100 poslovnih voditeljev JV Evrope, Akreditacijska komisija DUTB, Svetovalni odbor Evropske komisije za enake možnosti, Mednarodni grafični likovni center, CEC-European Managers) ter odborov za podeljevanje nagrad.