»Obrtniki in podjetniki smo tisti, ki polnimo proračun. Uspešni smo lahko le, če nam politika stoji ob strani. V Sloveniji je 117.000 obrtnikov in podjetnikov, ki zaposlujemo več kot 350.000 oseb. Zato si zaslužimo posebno pozornost in predvsem takšno zakonodajo, ki nam bo omogočala razvoj in večjo konkurenčnost,« je na pogovoru o pripravljenosti obrtnikov in podjetnikov na ohlajanje gospodarstva, ki ga je priredil predsednik republike Borut Pahor, poudaril predsednik OZS Branko Meh.

Gradbinec Franc Meža je ocenil, da gradbeništvo trenutno dela s polno paro. »V času krize so bile cene gradbenih del pod mejo, še vedno pa so cene prenizke, da bi lahko ponujale akumulacijo za prihajajočo krizo. Gradbeništvo v Sloveniji zaposluje 67.000 oseb. Dobro bi bilo, da bi država aktivno pristopila k ustanovitvi paritetnega sklada za gradbeništvo po vzoru Avstrije in Nemčije. Tako bi lahko zadržali dober kader in ga ohranili za čas, ko bi ga potrebovali,« je ocenil Meža. Gostinka Marija Čop iz Podkuma pa je dejala, da mora kot obrtnica ves čas iskati nove priložnosti, če želi preživeti. »Ukvarjam se s tistimi dejavnostmi, ki v našem okolju preživijo. Sicer bi se raje ukvarjala zgolj z eno. Naše podjetje je družinsko, zato se morda lažje prilagajamo na trgu,« je pojasnila Čopova, ki se ukvarja tudi s trgovino, prevozništvom in poštnimi storitvami.

Nove poslovne priložnosti je po krizi leta 2008 našel tudi kovinar Stane Malerič iz Črnomlja. »Bili smo pozorni na prihod krize leta 2008, zato smo se ustrezno pripravili. Takrat smo se odločili za turizem, za glamping in za oddajo apartmajev,« je pojasnil. Po njegovi oceni so podjetja mnogo bolje pripravljena na morebitno prihajajočo krizo. So manj zadolžena ali celo niso zadolžena. Izpostavil pa je problem pomanjkanja kadrov, saj se mladi vse manj odločajo za deficitarne poklice.

Dr. France Arhar, svetovalec predsednika republike, je obrtnikom in podjetnikom svetoval, da morajo vedno preveriti, kaj se dogaja z deviznim tečajem države, s katero poslovno sodelujejo, medtem ko predsednik Borut Pahor ocenjuje, da je slovensko gospodarstvo danes bistveno bolje pripravljeno na morebitno ciklično krizo ali morda celo recesijo. Po njegovem je več lastnega kapitala, previdnosti pri vlaganjih, izvoz je še vedno v polnem pogonu, čeprav se čuti prve znake ohlajanja v državah partnericah, finančni temelji gospodarstva pa so veliko bolj zdravi.