Na dogodku, ki bo v četrtek, 11. aprila, ob 15. uri, v konferenčni dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani, bo potekala tudi slavnostna podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) 2018, in sicer za dosežke na področju kakovosti izdelkov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

Program promocije in spodbujanja poslovne odličnosti

Spirit Slovenija je lani prevzel skrbništvo nad programom promocije in spodbujanja poslovne odličnosti ter postopek podeljevanja priznanja v okviru nacionalnega programa kakovosti za dosežke na področju poslovne odličnosti. Agencija je programski pristop, ki sloni na razvijanju zavedanja o pomenu poslovne odličnosti in spodbujanju organizacij, da stopijo na pot odličnosti, nadgradila. Zasnovala je pilotni projekt sofinanciranja sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019 ter preko javnega poziva, s katerim je želela spodbuditi podjetja k uvajanju sistemov sodobnega, celovitega in učinkovitega doseganja poslovne odličnosti po modelu EFQM, podprla pet podjetij.

Lani je izvedla tudi dvodnevno srečanje partnerjev EFQM ter finančno podprla objavo slovenske različice metodologije EFQM na spletu, s čimer je omogočila njeno dostopnost vsem zainteresiranim podjetjem. Izvedene so bile tudi štiri regijske delavnice o poslovni odličnosti, delavnica za ocenjevalce in razsodnike pri nagradi PRSPO ter ogled dveh primerov dobrih praks na tem področju. Sicer pa agencija pripravlja celovite ukrepe za spodbujanje poslovne odličnosti slovenskih podjetij na področju usposabljanja ocenjevalcev in ozaveščanja podjetij.

Priložnosti za izboljšave

Slovenija je že pred dobrima dvema desetletjema poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti na vseh področjih. Januarja lani je bila sprejeta strategija poslovne odličnosti 2018 - 2030, ki opredeljuje vizijo, ključne strateške cilje in pričakovane rezultate poslovne odličnosti ter vključuje vse relevantne deležnike v državi, v osrčje pa postavlja gospodarstvo. Model odličnosti EFQM podpira trajnostni gospodarski razvoj z uporabo načel odličnosti in širjenjem najboljših praks vodenja organizacij. Podjetjem, ki stremijo k izboljšanju svojih poslovnih procesov in želijo stopiti na pot poslovne odličnosti, vpeljevanje načel poslovne odličnosti po tem modelu pomaga pri prepoznavanju njihovih prednosti kot tudi priložnosti za izboljšave, nakaže pa jim tudi pot k izboljšanju poslovnih rezultatov.

Na osrednjem dogodku promocije poslovne odličnosti, ki bo letos 11. aprila, bo pozornost usmerjena k predstavitvi spodbud za razvoj poslovne odličnosti v letu 2019, razumevanju odličnosti kot poti k trajnostnemu uspehu ter uvajanju odličnosti v javni upravi in gospodarstvu. Izbrani sogovorniki se bodo na okrogli mizi spopadli z izzivom 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega v letu 2025 ter poskusili odgovoriti na vprašanje, če in kako lahko k temu prispevajo načela in orodja odličnosti. Dogodek se bo zaključil s slavnostno podelitvijo priznanja PRSPO 2018, na kateri bo slavnostni govornik minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predsednik odbora PRSPO Zdravko Počivalšek.