V podjetju Kadrovska asistenca iz Maribora so v ta namen v svoje vrste povabili Zdravka in se z njim prijavili na natečaj Zlata praksa, ki je potekal pod okriljem našega projekta Zlata nit 2018. Idejo za inovativno promocijo zdravja so v podjetju začeli razvijati na začetku lanskega leta, konec leta pa je Zdravko zaživel v fizični obliki.

Nespečnost, pitje vode, vitamin D

»Zdravkov nasvet se je začel kot ukrep promocije zdravja, nadaljeval pa kot sredstvo za doseganje višje zavzetosti in motiviranja zaposlenih,« je o nadgradnji projekta povedala Iris Kaiser, psihologinja Kadrovske asistence. »Izobešen Zdravkov nasvet nas je postopoma povezal, najprej sodelavce znotraj naše ekipe, nato pa še zaposlene iz sosednjih pisarn v stavbi. Pogovori o različnih temah, kam bi ga vključevali, s kom bi ga delili, so nas povezovali skozi druženje,« je povedala Kaiserjeva. Dodala je, da so v podjetju ponosni, da Zdravkov nasvet ni le kos papirja, temveč prehaja iz teorije v prakso in prinaša pozitivne posledice. Ko je Zdravko priporočal »valjčkanje«, se je vodstvo podalo v nakup valjčkov in žogic, zaposleni pa so sledili zgledu. Januarja je bila tema meseca nespečnost, februarja so krepili spodbujanje pitja vode, marca pa so se učili o pomenu uživanja vitamina D.

Neformalna platforma znanja

Podjetje Kadrovska asistenca združuje strokovnjake s področja menedžmenta, delovnega prava, psihologije in ekonomije. Uvajajo napredne modele kadrovanja v podjetjih, za naprednega pa velja tudi interni Zdravkov nasvet, ki visi v poslovnih prostorih podjetja, izobesili pa so ga še v dvigalu in sanitarijah v nadstropju, ki ga delijo z drugimi podjetji. »Vsebino vsak mesec osvežujemo, nasveta in navodil pa se naslednje štiri tedne držimo. Obenem drug drugega nenehno opozarjamo, da se iz meseca v mesec držimo tudi preteklih nasvetov,« je povedala Kaiserjeva. Zdravkov nasvet je podjetju prinesel neformalno platformo znanja in povezovanje sodelavcev zunaj delovnih procesov. »Najmanj enkrat na mesec se sestanemo in si izmenjamo predloge za aktualno zdravju prijazno vsebino,« je dejala.

Dobri odnosi in avtonomija

Na delovno zavzetost zaposlenih vpliva veliko različnih dejavnikov, Iris Kaiser pa izpostavlja dobre medosebne odnose in avtonomijo. »Vse to dosega tudi Zdravkov nasvet,« je poudarila. »Zdravje je temelj dobrega počutja, pri skrbi za zdravje pa se v našem podjetju tkejo dobri odnosi, saj si vzajemno svetujemo, si sporočamo povratne informacije, se šalimo… In zaposleni imamo pri nastajanju Zdravkovih nasvetov občutek soustvarjanja, kar prispeva k občutku avtonomije. Vsak od nas lahko po svoje prispeva k boljšemu počutju in delovanju vsakega od zaposlenih in ne nazadnje k boljšemu uspehu podjetja.«