Ermenčeva je na novinarski konferenci komentirala nedavna poročanja medijev oz. ugibanja o njenem zdravstvenem stanju in daljši odsotnosti.

Med prvimi je o tem podrobno poročal Požareport, pa tudi drugi mediji. V SV so že v ponedeljek demantirali pisanje Požareporta, da naj bi se Ermenčeva zdravila na ljubljanski psihiatrični kliniki, pač pa je bila od 9. do 21. marca zaradi bolezni v domači oskrbi, po tem datumu pa vsak dan več kot deset ur na delovnem mestu. Poročanje Požareporta so v SV označili kot laži.

Ermenčeva je danes spomnila, da je navedbe, objavljene v nedeljo, že demantirala, zadevo pa odstopila organom pregona. Na novinarsko vprašanje, ali je torej proti mediju, ki je prvi objavil informacijo, kazensko postopala, je odgovorila pritrdilno, in sicer je to storila v skladu s 161. členom kazenskega zakonika. Člen govori o opravljanju.

Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega življenja kakšne osebe, kar lahko škoduje njenemu dobremu imenu, se po prvem odstavku tega člena kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev. Če je dejanje storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec, kot nadalje določa člen, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.