Med (ustavnimi) pravniki včeraj nismo našli sogovornika. Nekateri so se izgovorili, da materije ne poznajo, drugi se niso bili pripravljeni izrekati. Povsem jasen pa je bil dr. Matej Avbelj. »Rešitev, ki jo je predstavil minister Pikalo, ni skladna z ustavo. Še več: z njo izigravajo namen ustavne odločbe. Neutemeljeno razlikujejo med obveznim in razširjenim delom programa. Neustavno je že to, da šolam jemljejo sredstva, čeprav so bili pobudniki ustavne presoje s svojo pobudo uspešni. Gre za ravnanje v slabi veri z očitnim ideološkim predznakom, na plečih otrok.« Tudi bivši ustavni sodnik Ernest Petrič poudarja, da je z ustavnopravnega stališča popolnoma jasno, da mora država tisto, kar je zasebnim šolam predpisala, financirati v enakem deležu kot v javnih šolah. »Če je zasebna šola dolžna ponuditi šolo v naravi, potem jo je država dolžna financirati. Enako velja za dodatni ali dopolnilni pouk, če je to država naložila šoli z akreditiranim programom. Če pa zasebna šola programu doda neke dodatne izbirne predmete, obisk v Vatikanu ali kaj podobnega, pa to ne sodi v obvezni del. To je njihova stvar, to naj financirajo same.« me, ri