SD, SMC, SAB, Levici, SLS in Piratski stranki Slovenije so revizorji pri financiranju volilne kampanje za lanske državnozborske volitve izrekli pozitivno mnenje tako pri pregledu pravilnosti poročanju kot pri pregledu pravilnosti poslovanja.

Po besedah predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela so pri reviziji zaznali podobne kršitve kot med preteklimi kampanjami, pri čemer kakšnih res velikih kršitev ni bilo. Prav tako v kampanjah strank niso zaznali kaznivih dejanj, so pa zaznali kar nekaj prekrškov, za katere je računsko sodišče po zakonu dolžno vložiti obdolžilne predloge. To tudi nameravajo storiti.

»Še vedno imajo stranke precej dilem, kateri stroški so stroški volilne kampanje, ki so povrnjeni iz proračuna. Pogosto skušajo kot stroške volilne kampanje prikazati stroške rednega poslovanja stranke, čemur pa računsko sodišče ne more slediti. Velike težave so tudi s t. i. brezplačnimi storitvami oziroma izrednimi popusti predvsem lokalnih skupnosti (oglaševanje v občinskih glasilih, plakatiranje ipd.) in drugimi oblikami prispevkov pravnih oseb, ki jih je treba prikazati kot strošek,« je kot dve najpogostejši nepravilnosti za STA navedel Vesel. Tudi zato bo računsko sodišče po njegovih besedah predlagalo nekaj sprememb zakona o volilni in referendumski kampanji ter zakona o političnih strankah.

Po besedah Vesela so sicer v reviziji ugotovili, da so stranke na tokratnih volitvah za kampanjo namenile precej več denarja kot na prejšnjih, posebej večje stranke, ki pa so pri porabi vseeno ostale v mejah, ki jih dovoljuje zakon. Pri tem so večino sredstev za kampanjo prenakazale s svojega rednega računa.