Kot so danes sporočili iz Iproma, je 68 odstotkov od 214 odločevalcev, ki so sodelovali v raziskavi, napovedalo, da bodo svoj proračun za digitalno oglaševanje letos v primerjavi z lani povečali, 29 odstotkov pa jih je odgovorilo, da bo ostal približno enak kot lani.

»Digital tudi na domačem trgu postaja ena od vodilnih oblik oglaševanja, to pa je vzpodbudno dejstvo za vse akterje v panogi,« je dejal partner v Ipromu Simon Cetin.

Po podatkih mednarodne raziskave AdEx so podjetja in organizacije v Sloveniji leta 2017 v digitalno oglaševanje vložili 47,2 milijona evrov, Cetin pa ocenjuje, da bo v letu 2019 obseg investicij v digitalno oglaševanje občutno presegel 60 milijonov evrov.

Vprašani so med razlogi za uporabo digitalnega oglaševanja najpogosteje navedli učinkovitost takšnega oglaševanja (64 odstotkov), sledile so možnost evalvacije oglaševalske akcije (52 odstotkov), boljša možnost interakcije (45 odstotkov) in transparentnost (44 odstotkov).

82 odstotkov jih bo oglaševalo v družbenih medijih

Med oblikami digitalnega oglaševanja bodo letos največ sredstev namenili prikaznemu oglaševanju (29 odstotkov), sledijo iskalni marketing (24 odstotkov) in e-poštni marketing (16 odstotkov) ter oglaševanje v družbenih medijih (12 odstotkov) in video oglaševanje (11 odstotkov).

Med vsemi, ki bodo v letošnjem letu vlagali v digitalno oglaševanje, jih bo največ, 82 odstotkov, v svoje aktivnosti vključevalo oglaševanje v družbenih medijih, 77 odstotkov jih bo uporabljajo iskalni marketing, 73 odstotkov pa prikazno oglaševanje.

Največ bodo za digitalno oglaševanje namenili v storitvenem sektorju, v povprečju 352.000 evrov, ter v trgovini (291.000 evrov) in turizmu (233.000 evrov).