Dogodek, ki ga je pripravil Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana, je povezal ključne deležnike, ki bodo v prihodnje odgovorni za doseganje podnebnih ciljev, kot jih narekuje Evropska unija. Njihova izpolnitev bo ključna, če bo Slovenija želela preprečiti visoke kazni Evropske unije zaradi nedoseganja zastavljenih ciljev v prihodnjih letih.

Slovenijo pozicionirati kot referenčno državo

Mag. Rok Vodnik, predsednik sveta zavoda CER in član uprave Petrola, je poudaril: »Danes ni več vprašanje ali moramo stremeti k obnovljivim virom energije, zavedanje že obstaja. Vprašanje pa je, kako hitro in na kakšen način bomo do teh ciljev prišli? Šele s povezovanjem vseh deležnikov, od države in mest do širše družbe, bomo uspešni. Slovenijo moramo namreč pozicionirati kot referenčno državo, državo po kateri se bodo zgledovali v tujini, ko govorimo o razvoju zelenih tehnologij, zelenih investicij, zelenega gospodarstva.« Izpostavil je, da so CER ustanovila štiri podjetja, zdaj jih je vključenih že skoraj trideset«.

Preboj v zeleno gospodarstvo

Tudi izvršna direktorica CER Ana Struna Bregar je izpostavila nujnost sodelovanja različnih deležnikov pri prehodu v zeleno gospodarstvo. »Ne sme se zgoditi, da bomo tisti, ki smo prepričani v zeleno, prepričevali sami sebe, temveč to širili tudi v druge segmente, kot so bančništvo, zavarovalništvo, pokojninski skladi," je dejala Strunar Bregarjeva. Blaž Pongračič, član kabineta evropske komisarke za promet mag. Violete Bulc, pa je opozoril, da se stroški klimatskih sprememb iz dneva v dan večajo. Strategija 2050 bo od držav zahtevala, da postanemo ogljično nevtralna družba, ta scenarij pa zahteva povezovanje veliko sektorjev, od energije, prometa, kmetijstva, gradbeništva in industrije. Po njegovem mnenju je Slovenija sposobna narediti preboj v zelenem gospodarstvu v naslednjih dveh letih, vendar je za to potrebna odločitev države. V Sloveniji je namreč že veliko podjetij, ki se resno ukvarjajo z razogljičenjem.

Primeri dobre prakse

Dogodek je v nadaljevanju obogatila predstavitev primerov dobre prakse, ki so jih predstavili strokovnjaki iz BTC, PETROL, SID in MOL. Te so nastale s sodelovanjem javnih in zasebnih partnerjev ter praviloma s sofinanciranjem z Evropskih sredstev. Projekt Urban-e, ki ga je predstavil Miha Valentinčič, direktor inovativnih poslovnih modelov in digitalizacije v Petrolu, zagotavlja celovite rešitve energetske oskrbe in mobilnosti za mesta, ki je v zadnjih desetih letih že veliko pripomogel k razvoju nizkoogljične družbe. Številne dobre prakse pa vpeljuje tudi družba BTC, ki jih je predstavil mag. Janez Povše, direktor enote za energetski menedžment in tehnične zadeve.