V civilni iniciativi glede na podatke, ki so jih pridobili, menijo, da je projekt gradnje treh vetrnic na območju Ojstrice na pobočju Košenjaka nevzdržen z ekonomskega, okoljskega in zdravstvenega vidika.

Na ministrstvo za okolje in prostor, kjer trenutno pripravljajo okoljsko poročilo in študijo variant za ta projekt, so naslovili več vprašanj, na katera terjajo odgovore. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, bodo odgovor na pismo civilne iniciative poslali v roku.

Med drugim iniciativa opozarja, da so vse tri vetrnice v območju Natura 2000, ena od njih pa je predvidena neposredno nad pomembnim vodnim zajetjem, zato jo zanima, ali bo okoljsko ministrstvo po svojih pristojnostih dopustilo tveganje za onesnaženje vode, do katerega lahko pride v primeru večjih poškodb na vetrnici.

Iniciativa je v pismu vse pristojne institucije, ki so vključene v postopke, pozvala, da z vidika varovanja zdravja zaščitijo prebivalce območja Ojstrice in Dravograda. Glede investitorja, družbe Dravske elektrarne Maribor (Dem), pa je navedla, da pozive k ustavitvi projekta vztrajno ignorira in ne upošteva volje ljudi, ki so se »že večkrat javno in v večini« izrekli proti projektu.

Projekt je trenutno torej v fazi priprave okoljskega poročila in študije variant, potem ko je vlada marca lani pristopila k umeščanju vetrne elektrarne Ojstrica v prostor. Okoljsko poročilo in omenjena študija bosta po napovedih okoljskega ministrstva javno razgrnjena predvidoma v drugi polovici letošnjega leta, sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu na vladi pa je predviden konec leta 2020.

Kot so še pojasnili na ministrstvu, bosta študija in poročilo javno razgrnjena najmanj 30 dni, v okviru javne razgrnitve pa bo izvedena tudi javna obravnava, kjer bo zainteresirana javnost lahko podala svoje pripombe in predloge k predstavljenim rešitvam. Na podlagi stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora bodo gradiva ustrezno dopolnjena oz. spremenjena, tako da bo oblikovan predlog najustreznejše različice, ki bo posredovan vladi v obravnavo in sprejem.

Predvidene so tri vetrnice

Predvidena je umestitev treh vetrnic z nazivno močjo do 3,5 megavatov in spremljajoče infrastrukture na območju, velikem približno 17 hektarjev, ki se razteza na slemenu med Morijevim vrhom in vrhom Košenjaka. Dem naložbo ocenjuje na 13 milijonov evrov, po njihovi oceni pa bo vetrna elektrarna predvidoma proizvedla okoli 28.000 megavatnih ur električne energije na leto.

V pismu, ki ga je iniciativa poslala na več naslovov, med drugim več ministrstvom, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, več zavodom, Demu in agenciji za okolje, je iniciativa navedla še, da v Avstriji, v neposredni bližini slovenske meje na območju Ojstrice oz. Košenjaka, prav tako načrtujejo postavitev večjega polja vetrnic. Po neuradnih informacijah gre za avstrijske investitorje, ki naj bi na nekoliko širšem obmejnem območju načrtovali polje skupno 18 vetrnic.

Na ministrstvu za okolje in prostor z načrti za postavitev vetrnic v sosednji Avstriji niso seznanjeni.