Iz DOPPS so sporočili, da je njihov odvetnik Tomaž Petrovič odločbo prejel v torek. Arso v odločbi po njihovih navedbah ugotavlja, da soglasja ni mogoče izdati, ker investitorju ni uspelo dokazati, da poseg ne bo imel prekomernih vplivov na živalske vrste beloglavi jastreb, planinski orel, sršenar, širokouhi netopir, gozdni jereb in evrazijski ris.

Investitor v elektrarno Elektro Primorska se na odločbo sicer lahko pritoži, vendar po mnenju DOPPS takšna pritožba nima veliko smisla, saj so argumenti v odločbi preveč trdni.

V društvu so z vsebino odločbe in pristopom Arsa zelo zadovoljni

»Odločba je obsežna in pravno ter strokovno zelo dobro utemeljena. Agenciji je tokrat za temeljito in kvalitetno opravljeno delo res treba čestitati,« je poudaril Perovič.

V DOPPS so tudi prepričani, da se je na tem primeru izčistila pravna praksa, tako da bodo veliki škodljivi posegi v območja Nature 2000 od zdaj manj verjetni.

Sodbe in odločbe iz tega primera bodo po pričakovanjih društva namreč vnaprej upravnim delavcem, presojevalcem vplivov in investitorjem dragocen napotek, kako se lotevati zahtevnih posegov v zavarovana območja Nature 2000.

Elektro Primorska je želel na tem kraškem slemenu v okviru Snežniške planote postaviti 33 vetrnic, projekt pa se vleče že 10 let.

Prelomna odločitev

Medtem ko sta bili slovenska naravovarstvena in naravoslovna stroka ves čas prepričani, da je gradnja vetrnic na tej lokaciji nesprejemljiva, pa je Elektro Primorska pri projektu vztrajal. Vmes je prihajalo do več izdaj in razveljavitev okoljevarstvenega soglasja.

»To je po našem prepričanju prelomna odločitev. Arso je v peti ponovitvi presoje izdala kvalitetno in pravno vrhunsko odločbo, ki zelo jasno zaključuje, da vetrnic na Volovji rebri ne bo mogoče postaviti, zato menimo, da je primer s tem zaključen,« je za STA povedal vodja primera Volovja reber pri DOPPS Tomaž Jančar. Poudaril je še, da so Elektru Primorska pripravljeni pomagati poiskati ustrezno lokacijo za postavitev vetrne elektrarne, kar so jim pred leti tudi že ponudili in njihova ponudba še vedno velja.

Vetrna polja bodo obdržali v svojem prostorskem načrtu

Na odločbo Arsa se je odzval tudi župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc. Pogodba, ki jo je občina pred leti podpisala z Elektrom Primorska, jo namreč zavezuje, da ima predvidena vetrna polja v svojem prostorskem načrtu.

»To je za občino zelo neprijetna situacija. Če bomo spoštovali pogodbo z Elektro Primorska, bomo dobili negativno odločbo ministrstva za kmetijstvo in okolje in tako bo naš prostorski načrt padel. V nasprotnem primeru pa nas bo tožil Elektro Primorska, ki je že vložil določena sredstva v ta projekt,« je za STA povedal Rojc, ki napoveduje, da bodo vetrna polja obdržali v svojem prostorskem načrtu in s tem tudi možnost tožbe na ustavnem sodišču s strani DOPPS.

Elektro Primorska: Potrebni so določeni kompromisi

Iz družbe Elektro Primorska so sporočili, da bodo obsežno odločbo Arso podrobneje preučili in se odločili o nadaljnjih postopkih. »Zaradi dolgotrajnih in nezaključenih postopkov v zvezi s postopki gradnje omenjenega objekta družba po večletni agoniji še vedno ni aktivneje pristopila k sami gradnji, kar posledično pomeni škodo za sam projekt oz. družbo. Glede na vetrni potencial na lokaciji Volovja reber družba Elektro Primorska lokacijo še vedno ocenjuje kot eno primernejših za izkoriščanje energije vetra v Sloveniji,« so zapisali v sporočilu.

Obenem so v Elektru Primorska še vedno mnenja, da je proizvodnja električne energije na trajnosten način v javnem interesu, kjer pa so in bodo potrebni določeni kompromisi.