Nemčija, največje evropsko gospodarstvo, se je v preteklem četrtletju komaj izognila tehnični recesiji; prizadela sta jo dva zaporedna upada gospodarske aktivnosti. Stagnacijo še naprej povzroča zmanjševanje proizvodne aktivnosti, nekoliko pa se je povečala potrošnja (prispevek k rasti 0,1 odstotne točke). Največji pozitivni prispevek je v preteklem četrtletju prispevala rast obsega zalog.

Sredi tega tedna je sicer pozitivno presenetila objava ankete med nabavnimi menedžerji, saj je bil agregatni kazalnik višji od pričakovanj analitikov. Rast je sicer še naprej šibka, kaže pa na to, da posamezni segmenti gospodarstva poslujejo dokaj dobro. Med njimi prevladuje storitveni sektor. Rast je najvišja v zadnjih petih mesecih, s čimer uspešno nadomešča upad proizvodnje, do česar prihaja predvsem zaradi premajhnega izvoznega povpraševanja. Na zastoj v mednarodni trgovini najbolj negativno vplivajo nedokončana trgovinska pogajanja in nejasni izid britanskega izhoda iz EU. Upad izvozne aktivnosti sicer zaznavajo vsa najpomembnejša razvita gospodarstva. Še naprej je pod pritiskom avtomobilski segment, kjer se še vedno znižujejo naročila vgradnih komponent, in sicer kot posledica nepripravljenosti proizvajalcev na nove okoljske standarde. Gospodarstvo se tako naslanja predvsem na domačega potrošnika. Ti se zaradi nizke brezposelnosti, naraščajoče urne postavke in nizkih obrestnih mer očitno še vedno počutijo dovolj varne.

Precej manj so razpoloženi direktorji, vsaj tako kažejo podatki inštituta IFO, ki meri poslovno klimo med nemškimi podjetji. Včeraj objavljeno poročilo kaže, da se je gospodarsko razpoloženje februarja znižalo bolj od napovedi. Vrednost indeksa namesto pričakovanih 98,9 znaša le 98,5, kar je najmanj od decembra 2014. Znižali sta se tako ocena trenutnih razmer kot tudi ocena razmer v prihodnjih šestih mesecih. Podrobnejša pojasnila sicer še niso na voljo, vendar pa lahko razloge iščemo v zgoraj navedeni negotovosti. Nizko zaupanje v proizvodnem sektorju in zmeren obrat v storitvenem sektorju zaznavajo tudi druge evropske države. Za izboljšano zaupanje in višjo gospodarsko aktivnost je zato nujen pozitiven izid najpomembnejših geopolitičnih tveganj.