Na področju podjetništva bodo objavljeni štirje razpisi. Marca je predvidena objava razpisa, s katerim želi ministrstvo podpreti do največ 40 inovativnih startupov v njihovi prvi razvojni fazi, za kar je predvidenih 2,16 milijona evrov. Dva milijona evrov bo na razpisu, ki bo predvidoma objavljen marca, na voljo tudi za digitalno transformacijo podjetij, nanj pa se lahko prijavijo vsa podjetja.

Eurostars in Eureka

Prav tako marca naj bi bil objavljen razpis Eurostars 2019 - 2023, s katerim želijo slovenska podjetja spodbuditi k tržno orientiranim raziskovalno-razvojnim projektom in k povezovanju v mednarodne konzorcije. Do sredstev so upravičena vsa podjetja, poseben poudarek pa je na malih in srednje velikih podjetjih. Prek razpisa Eureka 2019 - 2023, ki bo v višini 4 milijone evrov predvidoma objavljen maja, pa namerava ministrstvo sofinancirati vsaj deset upravičencev za izvedbo projektov, ki sodijo na prednostna področja uporabe iz S4 – razvoj materialov kot končnih izdelkov. Ministrstvo bo ponudilo ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z veliko brezposelnostjo, s katerimi želi povečati njihovo konkurenčnost. Na voljo bo 4,3 milijona evrov povratnih sredstev.

Pospeševanje internacionalizacije

Za podporo delovanju že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri pospeševanju internacionalizacije bo na voljo 350.000 evrov na razpisu Poslovni klubi 2019. Nekaj manj kot 5 milijonov evrov bo na voljo za krepitev prepoznavnosti blagovnih znamk. Obetajo se tudi sredstva za podporo digitalni transformaciji v podjetjih, za kar bo na razpisu, ki naj bi bil objavljen marca, na voljo 10 milijonov evrov. Javna agencija Spirit Slovenija namerava podpreti deset partnerstev, sestavljenih iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, ki bi sodelovala na področju izvoza na tuje trge. Predvidoma junija naj bi bil objavljen razpis, vreden 2,8 milijona evrov. V tem sklopu bo razpisanih še nekaj več kot 12,2 milijona sredstev, od tega 2,1 milijona za izboljšanje konkurenčnosti podjetij prek procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0 ter 10,13 milijona evrov za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja.

Tudi za regionalni razvoj

Ministrstvo bo z nepovratnimi sredstvi v višini 8 milijonov evrov podprlo 60 podjetij, ki poslujejo vsaj eno leto in želijo obnoviti obstoječe turistične in gostinske objekte in pri tem poseči po ukrepih za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe energije in snovi. Na voljo bodo tudi sredstva za obnovo trenutno nedelujočih, nefunkcionalnih in degradiranih turističnih objektov s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije. Za dvajset podjetij bo na razpisanih 4 milijone evrov. Predvidoma septembra bo objavljen še razpis, s katerim želijo spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih (Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih. Namen je izboljšati poslovanje, razvojne potenciale in konkurenčnost, za kar bo na voljo 2,5 milijona evrov.