Na razpis SPS se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, kandidirajo pa lahko za finančna sredstva v višini do 25.000 evrov. "Postopek pridobitve mikrokredita je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki nižjih zahtev po zavarovanju, nižji obrestni meri in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita; obrestna mera je fiksna in znaša 2,5 %, ročnost kredita je do 60 mesecev z moratorijem do 6 mesecev, stroški kredita pa se ne zaračunajo," pojasnjujejo v podjetniškem skladu.

Natančni pogoji so podrobneje definirani tukaj, sklad pa bo v naslednjih tednih objavil še vse ostale načrtovane razpise za mikro, mala in srednje velika podjetja, še napovedujejo. Skupaj bo tako za spodbudo gospodarstvu na voljo skoraj 132 milijonov evrov. Večina bo namenjenih garancijam za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški (npr. obrestna mera), nekaj finančnih sredstev pa bo namenjenim posebnim ciljnim skupinam podjetij, predvsem v zgodnih fazah razvoja.

Pri razpisu gospodarskega ministrstva pa gre za sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so predhodno potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars. 600.000 evrov bodo tako razdelili med mednarodno, tržno usmerjene raziskovalno razvojne projekte, ki se izvajajo v obliki raziskav in eksperimentalnega razvoja, pokrivajo katerokoli tehnološko področje programa EUREKA, imajo civilen namen, rezultat pa morajo biti razviti novi proizvodi, postopki ali storitve, pojasnjujejo na ministrstvu. 

Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 evrov na leto za posameznega partnerja. Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2016, 2017, 2018 in 2019. Prijava na mednarodni razpis mora biti oddana preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu, do 18. februarja do 20. ure.