Novi program bo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence, menijo v ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Podjetjem bodo na voljo vavčerji s področij zaščite intelektualne lastnine, internacionalizacije, prenosa lastništva in statusnega preoblikovanja podjetij, digitalizacije in omogočitvene tehnologije, krožnega oziroma zelenega gospodarstva, prototipiranja ter certifikati kakovosti in poslovne odličnosti.

Največ 30.000 evrov na leto

Kot so pojasnili na ministrstvu, bo podjetniški sklad za vsako skupino vavčerjev objavil javni poziv. Na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja bodo podjetja pridobila sofinanciranje v višini 60 odstotkov. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 evrov, skupna višina vavčerjev, ki jih podjetje lahko koristi, pa znaša največ 30.000 evrov na leto, so pojasnili. Mikro, malim in srednjim podjetjem je za pripravo vloge na voljo brezplačna pomoč na Slovenskih poslovnih točkah - Spot, ki so na voljo v vseh statističnih regijah.

Prva dva vavčerja že objavljena

Prva dva vavčerja sta že objavljena, druge pa bodo objavljali postopoma v prihodnjih mesecih. Namen in cilj javnega poziva za vavčerje za certifikate kakovosti je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja ter dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Cilj poziva javnega poziva za vavčerje za zaščito intelektualne lastnine pa je spodbuditi podjetja k zaščiti svoje intelektualne lastnine, kar bo prispevalo k njihovi rasti in ugledu in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja. Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.