V sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica bodo v četrtek, 17. oktobra, v Primorskem tehnološkem parku organizirali srečanje Delo slepih in slabovidnih – priložnost za podjetje, na katerem bodo predstavljeni primeri dobre prakse vključevanja te ranljive skupine v podjetja iz lokalnega okolja.

Prispevek slepih v delovnem procesu

Martina Kavčič, svetovalka na Zavodu za zaposlovanje bo spregovorila o spodbudah in olajšavah za podjetnike pri zaposlovanju slepih, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Igor Miljavec pa bo predstavil specifike potreb slepih in slabovidnih oseb pri delu. Ines Maver in Loredana Klinkon Hvala iz podjetja IP Posočje, lastnik spletne trgovine Miha Srebrnjak, Boštjan Štefanič iz podjetja EVIRAS in Boris Kante iz Zavoda GOST Planota pa bodo delili izkušnje o prispevku slepih delavcev k učinkovitosti delovnega procesa.

V drugem sklopu projekta, ki bo potekal od 28. do 30. oktobra, bo Primorski tehnološki park v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica organiziral startup izziv za slepe in slabovidne. Gre za sklop brezplačnih intenzivnih delavnic, ki bo tej ranljivi skupini omogočil, da na učinkovit in sistematičen način razvijajo kompetence podjetnosti.

Mreženje z uspešnimi startupi

Svoja specifična znanja bodo povezali s podjetniškimi, kar je dobro izhodišče za nadaljnjo kariero – tako v lastnem podjetju kot pri iskanju zaposlitve. Startup izziv bo potekal v Primorskem tehnološkem parku v Vrtojbi, kjer bodo udeleženci imeli več priložnosti za mreženje z uspešnimi startupi, ki delujejo v skupnosti tehnološkega parka. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.