Mišič je funkcijo predsednika uprave Luke Koper nastopil 7. septembra 2013, nadzorni svet pod vodstvom Alenke Žnidaršič Kranjc pa ga je "iz razlogov na strani predsednika uprave" odpoklical 11. aprila 2014. Mišič se je na razrešitev pritožil, sodišči na prvi in drugi stopnji pa sta odločili, da so se kot neresnični izkazali vsi razlogi za odpoklic: predsednik ni zlorabljal pravice do preglasovanja, ni vsiljeval odločitev za področje drugega člana uprave in ni neustrezno vodil sej uprave.

Luka Koper je nato vložila revizijo proti odločitvam sodišč na prvi in drugi stopnji, vrhovno sodišča pa jima je zdaj pritrdilo.

Danes bi se medtem na koprskem okrožnem sodišču morala začeti obravnava v novem postopku, v katerem je Mišič združil vse očitke na račun njegovih dveh razrešitev z iste funkcije, s tožbo pa zahteva 757.000 evrov odškodnine. Gre za razliko med plačo in nagradami, ki bi jih prejel do konca mandata kot predsednik uprave Luke koper, in med plačami, ki jih je prejemal po razrešitvi (vodil je Marjetico Koper, zdaj pa vodi lastno podjetje Gaspar Naložbe).

Današnjo razpravo so preklicali, saj so nekateri člani nadzornega sveta po navedbah Dela priglasili stransko intervenienco. Takšno zahtevo je sodišče sicer zavrnilo, vendar sklep še ni pravnomočen, je za časnik pojasnila predsednica koprskega okrožnega sodišča Darja Srabotič.