Nameni ljubljanske občine, ki želi javno podjetje Snaga pripojiti k javnemu podjetju Vodovod-Kanalizacija (VO-KA), so vznemirili delavce. Zaposleni v Snagi opozarjajo, da pripojitev poteka netransparentno, neargumentirano in brez poglobljenih analiz. Župan Zoran Janković jim odgovarja, da o kakršnikoli netransparentnosti ni govora.

Javni holding Ljubljana je 30. januarja pripravil gradivo za pripojitev s predlaganimi sklepi. V dokumentu je navedeno, da bo že danes zasedal nadzorni svet holdinga, dva dni zatem pa bo skupščina družbe Javni holding Ljubljana. Po navedbah zaposlenih naj bi tako nadzorni svet kot skupščina dala soglasje za pripojitev Snage k VO-KA.

Delavci Snage hitremu in po njihovem mnenju netransparentnemu procesu pripojitve nasprotujejo. Zato so napisali pismo in ga naslovili na predsednika vlade Marjana Šarca, ministra za okolje in prostor Jureta Lebna ter predsednika republike Boruta Pahorja. Pod pismo so se podpisali Svobodni sindikat Snaga, Sindikat KNSS Neodvisnost in svet delavcev.

Je bila Snaga obveščena?

V pismu navajajo »resne dvome o strokovnem pristopu in pomisleke glede gospodarnosti in učinkovitosti načrtovane pripojitve«. Sprašujejo se, zakaj Snaga ni bila obveščena o poteku in obliki načrtovanih sprememb, kaj šele vključena v njihovo načrtovanje. Opozorili so tudi, da v gradivu o pripojitvi niso navedene nobene analize in finančni učinki, ki bi bili podprti s konkretnimi številkami, finančnimi projekcijami, oprijemljivimi podatki ali primerjavami, ki bi utemeljevali nujnost in smotrnost pripojitve Snage k drugi družbi.

»Drži, da se je Snaga znašla v finančnih težavah, ki pa v nobenem pogledu niso posledica negospodarnega ali neučinkovitega upravljanja podjetja,« so zapisali in dodali, da sta glavna razloga za izgubo objektivna in nanju nimajo vpliva. To so visoki stroški za oddajo goriva, ki nastaja v RCERO Ljubljana, in nizke položnice za ravnanje z odpadki, ki ne pokrijejo stroškov.

»Če bi se pristojni organ odločil ceno povišati za samo 10 odstotkov, bi se povprečni strošek na gospodinjstvo zvišal za 82 centov, na letni ravni pa bi bil prihodek Snage višji za 1,55 milijona evrov,« so zapisali in dodali, da so odločitve o ceni oziroma uravnoteženju stroškov in prihodkov v pristojnosti lastnika, torej sedmih občin.

Župan, ki trdi, da se s pripojitvijo za delavce Snage ne bo nič spremenilo, očitke zavrača. Pravi, da v kolikor se bodo plače usklajevale, bo to za zaposlene v Snagi samo bolje. V uradu župana so zapisali, da Janković ne razume sklicevanja sindikatov na netransparentnost, »kajti na skupnem sestanku 18. januarja je bil predlog sprejet z razumevanjem prisotnih, razen predsednice Svobodnih sindikatov Snage, ki je predlagala, da se združevanje podjetij izvede konec leta, ko Kramžarju (direktor Snage Janko Kramžar, op. a.) poteče mandat«.

Janković je pojasnil, da bodo sedeži v novem podjetju VO-KA Snaga na štirih lokacijah, brez nove poslovne stavbe. Podjetje bo vodil direktor VO-KA Krištof Mlakar, Kramžar pa bo do upokojitve svetovalec v Javnem holdingu Ljubljana. aro, sta