Za ljubljanska javna podjetja, ki so združena v Javni holding Ljubljana, leto 2018 z vidika poslovnih rezultatov ni bilo najbolj uspešno, kažejo prve ocene za minulo leto. Čeprav so v javnih podjetjih pred začetkom leta 2018 pričakovali, da bodo prav vsa leto sklenila v zelenih številkah, je to na koncu uspelo le Energetiki Ljubljana in Vodovodu - Kanalizaciji, vendar so tudi ocene njunega poslovanja ob koncu leta nižje, kot so pričakovali.

Energetika je po ocenah poslovanja leto 2018 končala z dobrimi 90.500 evri dobička, Vodovod - Kanalizacija pa s 15.500 evri. Krovna družba Javni holding Ljubljana naj bi leto 2018 sklenila s 3,38 milijona evrov dobička. Bistveno slabši rezultat sta imeli javni podjetji Snaga in Ljubljanski potniški promet.

Če je poslovni načrt iz decembra 2017 predvideval, da bo Snaga minulo leto sklenila s 4000, Ljubljanski potniški promet pa z 28.000 evri dobička, prve ocene kažejo povsem drugačne rezultate. Snaga naj bi leto 2018 zaključila z izgubo v višini 5,7 milijona evrov, Ljubljanski potniški promet pa naj bi pridelal kar 6,8 milijona evrov izgube. Iz poročila s seje družbenikov javnega holdinga ni razvidno, kaj je vzrok za tako slabe rezultate v omenjenih javnih podjetjih.

Letos naj ne bi bilo izgub

Snaga ima sicer že od vključno leta 2016 naprej izgube, ki pa se iz leta v leto povečujejo. Leta 2016 je bila izguba dobra dva milijona, leto pozneje pa že dobre štiri milijone evrov. Bolj presenetljivo je poslovanje Ljubljanskega potniškega prometa, ki v rdečih številkah leta ni zaključil že od leta 2012. Ne gre spregledati, k pozitivnemu rezultatu preteklih let so izdatno prispevale tudi večmilijonske občinske subvencije za opravljanje gospodarske javne službe javnega prevoza. A po podatkih iz zadnjega rebalansa proračuna za leto 2018 je Ljubljanski potniški promet subvencijo v višini predvidoma 12,16 milijona evrov dobil tudi letos, zato je tako slab rezultat toliko bolj osupljiv.

Družbeniki so na seji skupščine potrdili poslovne načrte javnih podjetij za letošnje leto. Vodovod - Kanalizacija naj bi leto 2019 sklenil s 17.900, Energetika z 206.300, Ljubljanski potniški promet s 17.100 in Snaga z 12.300 evri presežka. Za mestne zelence bo občina letos primaknila 10,27 milijona evrov.

Do pomladi naj bi bil znan dobavitelj opreme

Družbe in holding nameravajo letos za razne naložbe porabiti 80,4 milijona evrov lastnih sredstev, s sredstvi občin pa nameravajo izvesti še za 2,4 milijona evrov naložb. Največ bo za investicije namenila Energetika, ki načrtuje porabo 46,6 milijona evrov za svoj največji projekt, in sicer za gradnjo plinsko-parne enote, ki bo nadomestila dva obstoječa premogovna bloka v Termoelektrarni toplarni Ljubljana. Postopek za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme naj bi se končal v prvem četrtletju letos, so sporočili iz družbe. Še 6,7 milijona evrov naj bi Energetika porabila za obnove in nadomestitve predvsem energetskih omrežij in virov. Vodovod - Kanalizacija bo prav tako za obnove in nadomestitve oskrbnih sistemov namenil 12,7 milijona evrov, še 2,7 milijona pa za razvojne projekte.

V Snagi bodo za naložbe letos porabili 5,6 milijona evrov lastnih sredstev, od tega bodo 2,4 milijona evrov prispevale občine. »Eden večjih projektov, ki jih načrtuje Snaga, je začetek gradnje nadomestnega skladišča za rezervne dele in nadstrešnice za skladiščenje reciklatov. Načrtujejo tudi nakup smetarskih vozil, potrebnih predvsem zaradi spremembe zakonodaje na področju zbiranja bioloških odpadkov,« so še sporočili družbeniki holdinga.