Pritožbo je vložil zoper sklep koprskega občinskega sveta z 21. decembra lani, s katerim je bilo ugotovljeno, da lahko Aleš Bržan začne izvrševati funkcijo župana Mestne občine Koper. Na odločbo sodišča se bo ob 10. uri odzval tudi župan Aleš Bržan.

Zastopnik Borisa Popoviča Franci Matoz je, kot je sporočil za Dnevnik, z odločitvijo upravnega sodišča deloma zadovoljen. »Sodišče je prepoznalo tudi določene kršitve, katere sta občinska volilna komisija in tudi občinski svet kategorično zavračala. Kljub temu, da so kršitve bile ugotovljene, pa je upravno sodišče zavzelo stališče, da nismo uspeli v zadostni meri izkazati, da bi se zaradi teh kršitev spremenil volilni izid. V tem delu z sodbo nisem zadovoljen,« je zapisal. Sodbo bo podrobno preučil in nato skupaj s Popovičem sprejel nadaljnje odločitve. Pritožba na odločitev upravnega sodišča sicer ni mogoča, se pa lahko pritožnik z ustavno pritožbo obrne na ustavno sodišče.

Ustavno sodišče je v svoji odločitvi zapisalo, da sicer razume pritožnikovo razmišljanje, da bi bilo ob majhni razliki glasov med kandidatoma razumno ponovno štetje glasovnic, a da bi bilo mogoče glede na dosedanjo ureditev lokalnih volitev takšni zahtevi mogoče ugoditi le, če bi bilo izkazano, da je na vseh voliščih prišlo do napak pri delu (štetju) volilnih odborov. Zgolj sklepanje o možnih napakah pri štetju glasovnic tako za sodišče ni bilo dovolj za ponovno štetje vseh glasovnic. »Še zlasti ne zato, ker so podatki v ostalih zapisnikih volilnih odborov med seboj skladni,« je odločitev utemeljilo sodišče.

Na odločitev sodišča se je že odzval koprski župan Aleš Bržan: »Ker sodišča izrekajo sodbe v imenu ljudstva, smo jasno tudi mi pričakovali, da bo to potrdilo jasno izraženo voljo ljudstva in zavrnilo povsem nepotrebno pritožbo poraženega tekmeca. Veseli me, da je to za nami in da lahko neobremenjeno in nemoteno začnem izvajati razvojni program,« je dejal Bržan.