S sklepom, sprejetim na vsega nekaj minut trajajoči seji, je občinski svet Bržanu podelil posebno pooblastilo za opravo vseh procesnih dejanj in zastopanje pred upravnim sodiščem v pritožbi Borisa Popoviča na sklep občinskega sveta z dne 21. decembra lani. Tedaj so občinski svetniki na ustanovni seji potrdili županski mandat Bržanu in zavrnili Popovičevo pritožbo.

Popovič je v drugem krogu županskih volitev 2. decembra tesno izgubil proti Bržanu. Zaradi razlike vsega nekaj glasov in domnevnih nepravilnosti je dolgoletni koprski župan podal ugovor na občinsko volilno komisijo, ki pa je ugovor zavrnila, tako da je tudi po uradnih izidih volitev župan ostal Bržan. Popovič se je nato pritožil še na koprski občinski svet, ki pa je njegovo pritožbo na ustanovni seji 21. decembra zavrnil in tedaj za župana potrdil Bržana. Popovič je nato prejšnji četrtek prek pooblaščenca na upravno sodišče vložil pritožbo, o kateri mora sodišče odločiti v 30 dneh, in naknadno še zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče prekinilo izvrševanje funkcije župana do pravnomočne odločitve o pritožbi.

Današnje pooblastilo je bilo potrebno, ker se Popovičeva pritožba nanaša na sklep občinskega sveta, s katerim so zavrnili pritožbo Popoviča zoper odločbo občinske volilne komisije in ugotovili, da lahko Bržan začne izvrševati župansko funkcijo. Bržan je po seji pojasnil, da bo naprej za zastopanje občinskega sveta pooblastil odvetniško pisarno Mužina, Žvipelj in partnerji, »ki bodo pripravili prav tako ekspresno tudi vse odgovore, ki se jih pač zahteva«. Tako bodo po njegovih besedah še danes odgovorili na Popovičevo zahtevo za izdajo začasne odredbe.

Ob tej priložnosti je Bržan še navedel, da končne odločitve o izbiri vseh podžupanov še ni in da »bo trajalo še kak teden prav gotovo za to, da pade končna odločitev«. Podžupani bodo vsaj štirje, če jih bo morda več, pa bo treba funkcionalno razdeliti tudi njihova pooblastila in zadolžitve. »Nič ni narobe, če tudi politični del začne veliko bolj aktivno sodelovati tudi pri upravljanju občine in sodelovanju z občani,« je poudaril župan. Ocenil je, da bo takšna rešitev tudi cenejša pri marsikateri proračunski postavki. Nekdanji župan Boris Popovič je, kot je znano, v svojem kabinetu imel številne svetovalce za različna področja.